Všeobecné študijné predpoklady: Analytická časť

V minulom článku sme sa pozreli na typy úloh, s ktorými sa stretnete vo Verbálnej časti. Teraz sa zameriame na Analytickú časť. Autori úloh hovoria, že na jej vyriešenie stačí matematika na úrovni základnej školy, čo by aj bola pravda, keby že zoberieme osnovy matematiky spred 15 rokov. 🙄
Určite odporúčame, aby ste si zopakovali základné pravidlá počítania s výrazmi, vzorce na výpočet obsahov a obvodov, riešenie rovníc a sústav rovníc, pravidlá deliteľnosti. Veľmi užitočné je vedieť aj vzťah na výpočet aritmetického priemeru po sebe idúcich čísel.

👉 v Analytickej časti je 33 otázok a na vypracovanie máte 50 minút

  • každá otázka obsahuje 4 možnosti, z ktorých je práve jedna správna
  • za každú správne označenú možnosť získate + 1 bod
  • ak neoznačíte žiadnu možnosť, získate 0 bodov
  • ale pozor, ak označíte nesprávnu možnosť, odpočítajú vám 1/3 bodu

Nájdete tu nasledujúce typy otázok:

🎯 Tabuľky a grafy:
V tejto časti spravidla nájdete jednu úlohu, v ktorej sa nachádza graf a jednu, kde je tabuľka alebo nadväzujúce tabuľky. Ku každému grafu alebo tabuľke je hneď niekoľko otázok, ktoré s nimi súvisia.
💡 Náš tip: Skôr ako začnete riešiť jednotlivé úlohy, prezrite si poriadne graf a uvedomte si, čo je zobrazené na jednotlivých osiach. Dôležité je sa rýchlo zorientovať v grafe a nie ho detaile študovať. Tak si prečítajte prvú otázku a hľadajte na ňu odpoveď. Podobne postupujte aj v prípade tabuľky.

🎯 Porovnávanie hodnôt:
V týchto úlohách máte vždy zadanú dvojicu tvrdení (tvrdenie vľavo a vpravo) a niekedy aj doplňujúce krátke spoločné zadanie k nim. Vašou úlohou je rozhodnúť, ktorý z výrazov je väčší, prípadne zvoliť možnosť, že sa to nedá jednoznačne určiť.
💡 Náš tip: V týchto úlohách sú vždy identické 4 možnosti - výraz vľavo je väčší, výraz vpravo je väčší, výrazy sa rovnajú, nie je možné rozhodnúť. Uvedomte si, že nie je vždy nutné presne dopočítať hodnoty výrazov, stačí vám jednoznačne určiť, ktorý je väčší. Častokrát môžete úlohy riešiť aj tak, že si zvolíte konkrétne čísla, pre ktoré zadané výrazy vyčíslite. Vtedy ale dajte pozor na to, aby ste to overili aj pre ďalšie zvolené čísla, lebo čo vám funguje pri jednom čísle, ešte nemusí platiť stále.

🎯 Dostačujúce podmienky:
V zadaní na vás čaká otázka a pod ňou dve tvrdenia. Vašou úlohou je rozhodnúť, či na zodpovedanie tejto otázky stačí len jedno z uvedených tvrdení alebo potrebujete obe.
💡 Náš tip: Vašou úlohou nie je vypočítať konkrétny výsledok, preto nestrácajte čas jeho počítaním. Najprv si zoberte jedno tvrdenie a posúďte, či len pomocou neho (druhé tvrdenie si vôbec nevšímajte) dokážete odpoveď na otázku. Potom to zopakujte s druhým tvrdením.

🎯 Slovné úlohy:
V tejto časti nájdete rôzne slovné úlohy, niektoré z nich môžu byť aj geometrické. Tu vám neostáva nič iné, len vypočítať správny výsledok.
💡 Náš tip: Je výbornou pomôckou si urobiť stručný zápis úlohy alebo tabuľku, aby ste sa v zadaní lepšie orientovali.

🎯 Verbalizácia:
V zadaní býva krátke zadanie a nejaký matematický vzťah. Vašou úlohou je ho správne interpretovať a urobiť na základe neho záver. Druhou možnosťou je, že v zadaní je popísaná nejaká situácia a vy ju máte zapísať matematickým vyjadrením (pomocou výrazov).
💡 Náš tip: Ak vám náhodou robia problém výrazy s viacerými premennými a neviete rozhodnúť, čo je väčšie, pokojne si dosaďte konkréte čísla, výrazne vám to uľahčí rozhodovanie. Ak chcete urobiť správny záver, vždy si z daného výrazu vyjadrite to, na čo sa v možnosti pýtajú.

🎯 Operácie:
Tu na vás môže čakať viacero typov úloh. Môže byť zadaný prepis funkcie a vašou úlohou je vypočítať hodnotu tejto funkcie pre konkrétne číslo alebo zistiť, pre ktoré číslo má daná funkcia zadanú hodnotu. Alebo môže byť zadaná rovnosť, v ktorej je nejaká časť vynechaná a vašou úlohou je rozhodnúť, čo tam musíte doplniť, aby rovnosť platila.
💡 Náš tip: Určite si zopakujte zápis funkcie, aby ste vedeli, čo tento zápis znamená. Inak je tento typ otázok veľmi jednoduchý, len si ujasnite, či dosadzujete za premennú alebo za výsledok funkcie. V prípade, že hľadáte chýbajúci výraz, dosadzujte možnosť za možnosťou a overte, či sa ľavá a pravá strana rovnajú. Ak áno, našli ste správnu odpoveď.

🎯 Zebry:
Zadanie úlohy tvorí text a viacero podmienok, ktoré musia platiť. Vašou úlohou je zodpovedať na sériu otázok, ktoré k tomuto typu úlohy patria.
💡 Náš tip: Na vyriešenie týchto otázok je veľmi užitočné si urobiť tabuľku, do ktorej si prehľadne zapisujete jednotlivé podmienky. Síce vytvorenie tabuľky vám zaberie viac času, ale potom veľmi rýchlo odpoviete na všetky otázky v danej úlohe.

💡💡 Tip na záver: Čítajte pozorne, aby ste zbytočne nestratili body z nepozornosti. Ak nejakú úlohu neviete alebo by ste s ňou stratili veľa času, preskočte ju a choďte na ďalšiu úlohu.

19. marca 2023

Súvisiace články

2. LF - Témy na ústny pohovor

Aké najčastejšie témy môžete očakávať na ústnom pohovore?

Podmienky prijatia na 1. LF v roku 2024

Tento rok sa prijímačky na 1. LF dočkajú viacerých zmien.

Podmienky prijatia na JLF v roku 2024

Čo sa zmení v prijímačkách na Jesseniovu lekársku fakultu v roku 2024 oproti roku 2023? Znížili sa bonifikačné body a zvýšil sa počet bodov za skúšku manuálnej zručnosti.

Podmienky prijatia na LF UK v roku 2024

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zmenila podmienky prijatia oproti minulým rokom. Pridal sa test všeobecných predpokladov a pribudli aj bonifikačné body.

Odporúčaná literatúra podľa jednotlivých lekárskych fakúlt

Zoznam literatúry podľa odporúčania lekárskych fakúlt na jednom mieste

2. LF - Ústny pohovor

Našli ste si v prihláške na 2. LF postup do druhého kola prijímacích skúšok? Gratulujeme! Nasleduje ústny pohovor.

3. LF - Ústny pohovor

Zvládli ste úspešne testy z biológie, chémie a fyziky na 3. LF? Gratulujeme! Potom vás čaká ústny pohovor.

Všeobecné študijné predpoklady: Verbálna časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť vo Verbálnej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.