Podmienky prijatia na 1. LF v roku 2024

Kto by čakal, že podmienky prijatia na 1. LF v Prahe sa rokmi nemenia, ostane prekvapený. 1. LF pristúpila k viacerých zmenám, ktoré môžeme označiť za najväčšie za posledné roky. Poďme sa na ne pozrieť postupne.

Najdôležitejšou zmenou je zníženie počtu otázok z každého predmetu v prijímačkových testoch.
🩺, 🦷 Všeobecné a Zubné lekárstvo: V tomto roku bude z biológie, chémie aj fyziky po 50 otázok (doteraz bolo z každého predmetu po 70 otázok).
👩🏼‍⚕️ Fyzioterapia, Pôrodná asistencia, Adiktológia, Ergoterapia, Nutričná terapia a Všeobecné ošetrovateľstvo: Na tieto bakalárske odbory sa píšu prijímačky len z biológie (chémia a fyzika na prijímačkách nie je). V minulom roku bolo z biológie 100 otázok, od tohto roku bol počet otázok znížený na 70.

👨🏽‍⚕️ Ďalšou veľmi dôležitou zmenou je, že sa od tohto roku na odbor Fyzioterapia nedá dostať na priemer, ale každý kto chce študovať tento odbor musí zvládnuť prijímacie skúšky.

💯 Treťou veľkou zmenou je zmena v bonifikačných bodoch. Na pripomenutie, sú to bonusové body, ktoré sa potom pripočítajú k bodom získaným v prijímacích skúškach. Po novom je možné ich získať aj na odbor Fyzioterapia. Maximálny počet bonifikačných bodov, ktoré je možné získať v jednotlivých odboroch je nasledovný.
🩺 Všeobecné lekárstvo: 20 bodov
🦷 Zubné lekárstvo: 10 bodov
👨🏽‍⚕️ Fyzioterapia: 5 bodov

Môžete ich získať pri splnení aspoň jednej z uvedených troch podmienok:

  1. Úspešne zložiť skúšku Matematika rozširujúca (predtým pod názvom Matematika+) od organizácie CERMAT s výsledkom úspešný riešiteľ.
  2. Mať priemer z matematiky do 2,00 podľa koncových vysvedčení za 1., 2., 3. ročník a v 1. polroku 4. ročníka a absolvovať výuku českého jazyka po celú dobu štúdia.
  3. Umiestniť sa aspoň ako úspešný riešiteľ na krajskom kole predmetovej olympiády kategórie A z predmetov matematika, fyzika, chémia alebo biológia.

Dátum podania žiadosti o bonifikáciu je do 24. 5. 2023. Túto žiadosť je možné si podať len elektronicky vo svojej prihláške, ale až po zaevidovaní prihlášky študijným oddelením (nie priamo pri vypĺňaní prihlášky).

🥼 Posledná závažná zmena sa týka odboru Ošetrovateľstvo, kde sa prijímačky už nebudú písať len z biológie, ale budú obsahovať aj 70 otázok zameraných na ošetrovateľstvo.

💰 Poslednou, skôr kozmetickou, zmenou je mierne zvýšenie poplatku za podanie prihlášky na 880 Kč (z 830 Kč).

8. októbra 2023

Súvisiace články

Podmienky prijatia na JLF v roku 2024

Čo sa zmení v prijímačkách na Jesseniovu lekársku fakultu v roku 2024 oproti roku 2023? Znížili sa bonifikačné body a zvýšil sa počet bodov za skúšku manuálnej zručnosti.

Podmienky prijatia na LF UK v roku 2024

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zmenila podmienky prijatia oproti minulým rokom. Pridal sa test všeobecných predpokladov a pribudli aj bonifikačné body.

Odporúčaná literatúra podľa jednotlivých lekárskych fakúlt

Zoznam literatúry podľa odporúčania lekárskych fakúlt na jednom mieste

2. LF - Ústny pohovor

Našli ste si v prihláške na 2. LF postup do druhého kola prijímacích skúšok? Gratulujeme! Nasleduje ústny pohovor.

3. LF - Ústny pohovor

Zvládli ste úspešne testy z biológie, chémie a fyziky na 3. LF? Gratulujeme! Potom vás čaká ústny pohovor.

Všeobecné študijné predpoklady: Analytická časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť v Analytickej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.

Všeobecné študijné predpoklady: Verbálna časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť vo Verbálnej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.

Podmienky prijatia na JLF v roku 2023

Jesseniova lekárska fakulta výrazne zmenila podmienky prijatia oproti minulým rokom. Zmenil sa formát prijímačiek a pribudli bonifikačné body.