Odporúčaná literatúra podľa jednotlivých lekárskych fakúlt

Aby ste sa na prijímačky čo najlepšie pripravili, je dôležité mať k dispozícii vhodnú literatúru. V tomto článku vám predstavíme, akú literatúru odporúčajú jednotlivé fakulty a na záver pridáme literatúru, ktorú odporúčame my v rámci našich kurzov a z ktorej tiež čerpáme.

1. LF:

  1. LF neodporúča žiadnu konkrétnu literatúru, len svoje modelové otázky.

Existuje ale staršie vydanie modelových otázok z roku 2011, v ktorom je každý predmet v samostatnej knižke. Tieto modelovky fakulta už nepredáva a je potrebné si ich zaobstarať svojpomocne. Rozhodne ich odporúčame pri príprave na 1. LF.

2. LF:
V prípade 2. LF je situácia rovnaká a fakulta odporúča svoje modelové otázky.

3. LF:
3. LF nevydáva modelové otázky, preto ako jediná z pražských lekárskych fakúlt zverejňuje zoznam odporúčanej literatúry. Asi na pobavenie slúžia ukážkové otázky z fyziky, ktoré sa v tejto podobe s najväčšou pravdepodobnosťou na prijímačkách neobjavia, lebo 3. LF má z fyziky takmer výhradne len príklady. 😂

LFP:
Lekárska fakulta v Plzni tiež stavila len na modelové otázky, ktoré sú ale podľa slov fakulty„bohužiaľ úplne vypredané.“ Ak vám náhodou napadlo, že je možná dotlač, veľmi by sme sa na ňu nespoliehali, pretože vypredané modelovky sú takmer rok. Môžete si ale zakúpiť ich elektronickú verziu. Prístup k týmto modelovkám je ale obmedzený do dátumu konania prijímačiek.

LF HK:
Lekárska fakulta v Hradci nemá modelovky, preto zverejňuje zoznam odporúčanej literatúry spolu s tematickými celkami z jednotlivých predmetov.

LF MU:
Lekárska fakulta Masarykovej univerzity vydáva aj modelové otázky a aj zverejňuje zoznam odporúčanej literatúry.

LF UPOL:
Lekárska fakulta v Olomouci taktiež zverejňuje zoznam odporúčanej literatúry.

LF OU:
Posledná lekárska fakulta v Česku - Lekárska fakulta Ostravskej univerzity nevydáva modelové otázky, ale za to zverejňuje zoznam odporúčanej literatúry.

A čo slovenské lekárske fakulty? Tie odporúčajú až na JLF len svoje modelové otázky.

LF UK:
Modelové otázky je možné zakúpiť v predajní skrípt priamo v Bratislave alebo si ich nechať poslať poštou.

LF SZU:
V prípade SZU je možnosť si zakúpiť modelové otázky priamo v univerzitnej knižnici. Keď si počkáte, po podaní prihlášky približne vo februári vám pošlú zadarmo pdf modelových otázok.

LF UPJŠ:
Modelové otázky z biológie a chémie si môžete zakúpiť buď online a nechať si ich poslať domov alebo priamo v predajni skrípt v budove UPJŠ.

JLF:
Keďže do Martina prijímačky prebiehajú formou SCIO testov, odporúčanú literatúru treba hľadať na stránkach SCIO a nie na stránke JLF - biológia a chémia. Veľmi by sme sa ale nespoliehali na to, že táto literatúra bude postačujúca.

My odporúčame nasledujúce knihy podľa jednotlivých lekárskych fakúlt.

Nepodceňujte význam prípravy na prijímačky. Dôkladná príprava a vedomosti získané z odporúčanej literatúry vám pomôžu zvýšiť vaše šance na prijatie.

Držíme vám palce v úspešnom splnení vášho sna o kariére v medicíne! 💪

1. júla 2023

Súvisiace články

2. LF - Témy na ústny pohovor

Aké najčastejšie témy môžete očakávať na ústnom pohovore?

Podmienky prijatia na 1. LF v roku 2024

Tento rok sa prijímačky na 1. LF dočkajú viacerých zmien.

Podmienky prijatia na JLF v roku 2024

Čo sa zmení v prijímačkách na Jesseniovu lekársku fakultu v roku 2024 oproti roku 2023? Znížili sa bonifikačné body a zvýšil sa počet bodov za skúšku manuálnej zručnosti.

Podmienky prijatia na LF UK v roku 2024

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zmenila podmienky prijatia oproti minulým rokom. Pridal sa test všeobecných predpokladov a pribudli aj bonifikačné body.

2. LF - Ústny pohovor

Našli ste si v prihláške na 2. LF postup do druhého kola prijímacích skúšok? Gratulujeme! Nasleduje ústny pohovor.

3. LF - Ústny pohovor

Zvládli ste úspešne testy z biológie, chémie a fyziky na 3. LF? Gratulujeme! Potom vás čaká ústny pohovor.

Všeobecné študijné predpoklady: Analytická časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť v Analytickej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.

Všeobecné študijné predpoklady: Verbálna časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť vo Verbálnej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.