3. LF - Ústny pohovor

💬 Ústny pohovor sa skladá z 3 častí:

  1. časť: Interpretácia odborného textu

Dostanete nejaký odborný text (napr. Nadužívanie a zneužívanie opioidov) a máte 15 minút na to, aby ste si ho prečítali a zapamätali si čo najviac informácií. Tento odborný text má približne 2 A4 a obsahuje mnoho údajov.

Potom predstúpite pred trojčlennú komisiu a tá vás vyzve, aby ste text interpretovali. Inými slovami, hovoríte o všetkom, čo ste si zapamätali. Komisia vás nebude prerušovať, kým nepoviete, že už je to všetko, čo ste si zapamätali. Ak komisii nejaká informácia chýbala, spýta sa na ňu.

💡 Náš tip: Zamerajte sa na zapamätanie si dôležitých údajov a nesnažte sa si zapamätať všetko (ako napríklad roky, konkrétne číselné údaje). Snažte sa hovoriť plynule a v celých vetách.

  1. časť: Zaujať stanovisko k etickej otázke

Člen komisie vám položí etickú otázku (napr. vo Veľkej Británii sa robil experiment, kde cielene nakazili ľudí vo veku 18 – 30 rokov vírusom SARS-CoV-2, pretože chceli zistiť, aká je účinnosť očkovania a ako ľahko sa ľudia môžu vzájomne nakaziť.) A spýta sa vás, čo si o tom myslíte. Či by sme mali čerpať z takýchto dát. Či by ste vy osobne takéto dáta ukázali na konferencii. Vašou úlohou je zaujať vlastné stanovisko.

💡 Náš tip: Snažte sa hovoriť najprv všeobecne – dávať argumenty „pre“ a „proti“. Na záver vyjadrite svoj osobný názor. Pripravte sa, že bez ohľadu na to, čo poviete, bude s vami niekto nesúhlasiť. Neskáčte mu do reči a vypočujte si jeho argumenty. Potom opäť vyjadrite svoj názor.

  1. časť: Osobné otázky

V tejto časti sa vás komisia bude pýtať na otázky, s ktorými sa môžete bežne stretnúť na ústnom pohovore, napr.: Prečo chcete študovať medicínu? Prečo ste si vybrali 3. LF? Aké máte záujmy? Odkiaľ ste? Aké sú vaše 3 silné vlastnosti? Aké sú vaše 3 slabé vlastnosti? Aké sú vaše plány do budúcnosti?

🕕 CELKOVÉ TRVANIE: 30 minút (15 minút čítanie + 15 minút diskusia)

✔️ MINIMUM: 12 bodov (len za účasť) 🔝 MAXIMUM: 62 bodov (25 bodov = interpretácia + 37 bodov = 2. + 3. časť)

💡 Naše tipy:
👉 Pozdraviť sa, pôsobiť sebaisto, ale nie namyslene
👉 Hovoriť nahlas
👉 Obliecť sa slušne (šaty, sukňa, pekné nohavice, košeľa)
👉 Vynechať nervózne poklepávanie, prílišné pohyby rúk
👉 Udržiavať očný kontakt
👉 Nevymýšľať si, pôsobiť prirodzene
👉 Snažiť sa nepoužívať výplňové slová
👉 Poznať mená aspoň troch osobností z fakulty a meno dekana

28. mája 2023

Súvisiace články

2. LF - Témy na ústny pohovor

Aké najčastejšie témy môžete očakávať na ústnom pohovore?

Podmienky prijatia na 1. LF v roku 2024

Tento rok sa prijímačky na 1. LF dočkajú viacerých zmien.

Podmienky prijatia na JLF v roku 2024

Čo sa zmení v prijímačkách na Jesseniovu lekársku fakultu v roku 2024 oproti roku 2023? Znížili sa bonifikačné body a zvýšil sa počet bodov za skúšku manuálnej zručnosti.

Podmienky prijatia na LF UK v roku 2024

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zmenila podmienky prijatia oproti minulým rokom. Pridal sa test všeobecných predpokladov a pribudli aj bonifikačné body.

Odporúčaná literatúra podľa jednotlivých lekárskych fakúlt

Zoznam literatúry podľa odporúčania lekárskych fakúlt na jednom mieste

2. LF - Ústny pohovor

Našli ste si v prihláške na 2. LF postup do druhého kola prijímacích skúšok? Gratulujeme! Nasleduje ústny pohovor.

Všeobecné študijné predpoklady: Analytická časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť v Analytickej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.

Všeobecné študijné predpoklady: Verbálna časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť vo Verbálnej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.