2. LF - Ústny pohovor

💬 Ako tento ústny pohovor prebieha?

Po príchode na Motol (sídlo 2. Lekárskej fakulty a Fakultnej nemocnice) vás bude čakať niekto z fakulty s ceduľkou, kde bude napísané vaše číslo (číslo vám bolo priradené v prihláške, kde ste našli všetky pokyny k ústnemu pohovoru). Následne vás zoberie do učebne, kde čakáte, kým vás nezavolajú dnu. Toto čakanie môže byť rôzne dlhé, kľudne aj viac ako hodinu.

💡 Náš tip: Určite si zoberte so sebou jedlo, vodu a prípadne niečo, čo vám pomáha zvládať čakanie a stres.

Keď sa dostanete na rad, zavolajú vás dnu, skontrolujú dokumenty, ktoré musíte doniesť na ústny pohovor (sú presne uvedené v prihláške). Vytiahnete si dve témy (napr. Klonovanie alebo Rozdiel medzi paliatívnou starostlivosťou a hospicom) a vašou úlohou je k daným témam vyjadriť svoj názor. Keď dorozprávate, komisia sa vás bude pýtať otázky. Tie závisia od toho, čo presne ste povedali. Niekedy to ale môžu byť aj odbornejšie otázky z danej problematiky.

💡 Náš tip: Nevyzerajte vydesene, keď si náhodou vytiahnete tému, ktorá vám úplne nesadla. Začnite tou témou, o ktorej sa vám bude ľahšie hovoriť. Snažte sa hovoriť najprv všeobecne – dávať argumenty „pre“ a „proti“. Na záver tieto argumenty zhrňte a nezabudni doplniť aj svoj subjektívny názor.

Potom sa vás porota bude pýtať klasické otázky patriace na ústny pohovor nielen na medicínu, ako napríklad: Prečo chcete študovať medicínu? Prečo ste si vybrali 2. LF? Aké sú vaše vlastnosti, ktoré z vás urobia dobrého lekára?

💡 Náš tip: Uchádzačov, ktorých si porota za celý deň vypočuje, je veľmi veľa. Je dôležité porotu nejako zaujať, aby si vás zapamätali. Nebuďte nervózni a snažte sa pôsobiť sebavedomo, ale nie namyslene. Častokrát je dôležitejšie vaše vystupovanie a celkový prejav ako argumenty, ktoré k daným témam poviete. Nebojte sa ísť s porotou do argumentačnej výmeny názorov, práve to vám môže pomôcť sa odlíšiť od tých, ktorí budú len so všetkým súhlasiť.

Na záver podpíšete tlačivo, že ste sa zúčastnili pohovoru, rozlúčite sa a idete domov.

🕕 CELKOVÉ TRVANIE: 20 minút

🔝 MAXIMUM: 60 bodov

💡 Naše tipy:
👉 Pozdraviť sa, pôsobiť sebaisto, ale nie namyslene
👉 Hovoriť nahlas
👉 Obliecť sa slušne (šaty, sukňa, pekné nohavice, košeľa)
👉 Vynechať nervózne poklepávanie, prílišné pohyby rúk
👉 Udržiavať očný kontakt
👉 Nevymýšľať si, pôsobiť prirodzene
👉 Snažiť sa nepoužívať výplňové slová
👉 Poznať mená aspoň troch osobností z fakulty a meno dekana

3. júna 2023

Súvisiace články

2. LF - Témy na ústny pohovor

Aké najčastejšie témy môžete očakávať na ústnom pohovore?

Podmienky prijatia na 1. LF v roku 2024

Tento rok sa prijímačky na 1. LF dočkajú viacerých zmien.

Podmienky prijatia na JLF v roku 2024

Čo sa zmení v prijímačkách na Jesseniovu lekársku fakultu v roku 2024 oproti roku 2023? Znížili sa bonifikačné body a zvýšil sa počet bodov za skúšku manuálnej zručnosti.

Podmienky prijatia na LF UK v roku 2024

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zmenila podmienky prijatia oproti minulým rokom. Pridal sa test všeobecných predpokladov a pribudli aj bonifikačné body.

Odporúčaná literatúra podľa jednotlivých lekárskych fakúlt

Zoznam literatúry podľa odporúčania lekárskych fakúlt na jednom mieste

3. LF - Ústny pohovor

Zvládli ste úspešne testy z biológie, chémie a fyziky na 3. LF? Gratulujeme! Potom vás čaká ústny pohovor.

Všeobecné študijné predpoklady: Analytická časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť v Analytickej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.

Všeobecné študijné predpoklady: Verbálna časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť vo Verbálnej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.