Lekárske fakulty

Na území Slovenska a Česka nájdeme spolu 12 lekárskych fakúlt patriacich pod 7 univerzít. Na Slovensku sa nachádzajú 4 lekárske fakulty, zatiaľ čo v Česku je zvyšných 8, z ktorých až 5 spadá pod Univerzitu Karlovu. Chceš sa dozvedieť o jednotlivých lekárskych fakultách viac? Zaujíma ťa, ako prebiehajú prijímačky? Tu nájdeš všetky informácie na jednom mieste.

Druhá najstaršia lekárska fakulta v študentskom meste.

Druhá najstaršia LF v ČR
Študentské mesto
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
Nie je náhradný termín prijímačiek
Jedny z najjasnejšie formulovaných prijímačiek
LF v druhom najväčšom slovenskom meste
Druhá najväčšia LF na SK
Jediná LF na SK, kde sa podáva len elektronická prihláška
Najnižší poplatok za podanie prihlášky na SK
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo

Najstaršia a najväčšia lekárska fakulta v srdci Prahy.

Najstaršia LF v ČR
Najväčšia LF v ČR
Najväčší počet záujemcov o štúdium
Žiadny ústny pohovor
Ako jediná z pražských LF ponúka aj zubné lekárstvo

Lekárska fakulta s rodinnou atmosférou priamo vo Fakultnej nemocnici Motol.

Sídli v najväčšej Fakultnej nemocnici v ČR
Silná tradícia detského lekárstva
LF s rodinnou atmosférou
Testy všeobecných predpokladov a ústny pohovor

Lekárska fakulta v Prahe s jedinečným štýlom výuky.

Najväčší lekársky areál v ČR
Rodinnejšia atmosféra
Jedinečný štýl výuky
Ústny pohovor

Kvíz

1. V ktorej krajine chceš študovať?

1. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

1. LF je najstaršia a zároveň najväčšia lekárska fakulta v Česku. Spolu s ďalšími štyrmi lekárskymi fakultami (2. LF, 3. LF, LF HK, LFP) spadá pod Univerzitu Karlovu, najstaršiu stredoeurópsku univerzitu s viac ako 670-ročnou tradíciou.

1. lekárska fakulta sa nachádza v skoro samotnom centre Prahy, na pražskom Albertove. Táto univerzitná štvrť je tvorená niekoľkými pedagogickými a vedeckými inštitúciami súvisiacimi s Univerzitou Karlovou, ČVUT a Všeobecnou fakultnou nemocnicou. Vedeli ste, že z pražského Albertova vyrazil v novembri 1989 študentský sprievod, ktorého násilné potlačenie viedlo k Nežnej revolúcii?

Táto lekárska fakulta ponúka možnosť študovať všeobecné aj zubné lekárstvo, ako aj mnohé ďalšie lekárske odbory. Každoročne sa na ňu hlási viac ako 3000 študentov z Česka a Slovenska, čím si vyslúžila ďalšie svoje naj. Aj samotné prijímacie skúšky zložené z písomného testu z biológie, chémie a fyziky patria k tým najdlhším zo všetkých lekárskych fakúlt.

Všeobecné lekárstvo je najväčším študijným programom na fakulte a trvá 6 rokov. Prvé 3 roky sú venované teoretickým a preklinickým programom, zatiaľ čo druhá polovica štúdia je venovaná klinickým predmetom. Okrem povinných predmetov si študenti volia aj z voliteľných predmetov, ktorých rozhodne nie je nedostatok (je ich viac ako 400).

PrihláseníPrijatí
RokVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvoVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvo
20232 6358981 130 (43 %)61 (7 %)
20221 661739600 (36 %)62 (8 %)
20212 8269371 222 (43 %)65 (7 %)

Naposledy aktualizované 4. júla 2024

Termíny
  DOD
6. 1. 2024
  Podanie prihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Prijímačky
11. 6. 2024
  Náhradný termín
20. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Áno – 20/10 bodov za matematiku
Prijímačky
  Priebeh
po 25 otázok z každého predmetu = 90 min -> pauza -> po 25 otázok z každého predmetu = 90 min
  Bodovanie
1 bod len za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
150
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna môže byť 1 až 4 možnosti
  Počet otázok
50 otázok z biológie + 50 otázok z chémie + 50 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2024
Všeobecné lekárstvo: 86
  2024
Zubné lekárstvo: 120 (znížená z 126)
Bez prijímačiek
Áno, ale len na všeobecné lekárstvo – priemer do 1,05 + výuka češtiny
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

2. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2. LF je taktiež súčasťou Univerzity Karlovej (spolu s 1. LF, 3. LF, LF HK, LFP). Z pôvodnej jednej lekárskej fakulty vznikli tri a medzi nimi i Fakulta detského lekárstva, ktorá sa v roku 1990 premenovala na 2. lekársku fakultu, ako ju poznáme dodnes. Táto premena v nej zanechala stopu v podobe rozšírenej výuky detského lekárstva, čo ešte zvyšuje jej kvalitu v príprave všeobecných lekárskych odborníkov.

2. lekárska fakulta sa nachádza priamo v najväčšej nemocnici v Česku – vo Fakultnej nemocnici Motol. Táto výhodná lokalizácia poskytuje 2. LF výhodu, pretože veľa praktických predmetov sa vyučuje priamo v Motole a študenti nemusia nikam dochádzať. Časť klinickej výuky prebieha taktiež v Nemocnici na Bulovce a v Ústrednej vojenskej nemocnici.

Na tejto lekárskej fakulte je možné študovať všeobecné lekárstvo spolu s ďalšími lekárskymi odbormi, ale 2. LF neponúka odbor zubné lekárstvo. Síce táto lekárska fakulta nevyniká svojou veľkosťou, všetko vynahradzuje prístupom k študentom. Dostať sa na 2. LF nie je práve najľahšie, pretože okrem tradičného testu z biológie, chémie a fyziky čakajú uchádzačov aj testy všeobecných predpokladov. Na druhý deň je celý„trojboj“ zakončený ústnym pohovorom. Ale tí, ktorí túto cestu zvládnu, sa môžu tešiť na takmer rodinnú atmosféru, pretože pomer študentov a pedagógov je 4:1.

Študijný program všeobecné lekárstvo trvá 6 rokov. V prvých 3 rokoch sa študujú teoretické a preklinické odbory, ale už od prvého ročníka sa študenti stretnú s praktickou medicínou, napríklad v podobe prvej pomoci a ošetrovateľstva. Od 4. ročníka sa začínajú študovať klinické odbory.

RokPrihláseníPrijatí
20231 597267 (17 %)
20221 665281 (17 %)
20211 621278 (17 %)

Naposledy aktualizované 8. júla 2024

Termíny
  DOD
13. 1. 2024
  Podanie prihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Prijímačky
18./19. 6. 2024 + 20. 6. 2024
  Náhradný termín
27. 6. 2024 + 28. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, 75 min na všetko -> test všeobecných predpokladov, 45 min na test
ústny pohovor v iný deň
  Bodovanie
2 body len za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
test všeobecných predpokladov: po 3 body za správnu odpoveď, za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
150 + 90 + 60 = 300
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna môže byť 1 až 4 možnosti
test všeobecných predpokladov: správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
25 otázok z biológie + 25 otázok z chémie + 25 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2024
Spolu 223 (znížená z 230)
  2023
Spolu 219
  2022
Do ústnej časti 154, spolu 209 (znížená z 217)
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

3. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

3. LF je treťou lekárskou fakultou nachádzajúcou sa v Prahe. Spolu s 1. LF, 2. LF, LF HK a LFP patrí pod Univerzitu Karlovu. Ale v porovnaní s ostatnými lekárskymi fakultami v mnohom vyniká. V prvom rade to je špeciálny prístup k výuke.

Sídlo 3. lekárskej fakulty sa nachádza vo vinohradskom zdravotníckom areáli. Ide o najväčší areál lekárskeho školstva, praxe a výskumu v celej Českej republike. V rámci tohto areálu sa nenachádza len budova Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady, ale aj mnoho ďalších budov lekárskeho zamerania, s ktorými 3. LF spolupracuje v rámci výuky a praxe.

Na 3. lekárskej fakulte je možné študovať všeobecné lekárstvo, ale 3. LF neponúka odbor zubné lekárstvo. Absencia tohto odboru je kompenzovaná bohatou ponukou iných lekárskych odborov. Na túto lekársku fakultu je ťažšie sa dostať, ale zato, kto sa na 3. LF dostane, má takmer istotu, že štúdium úspešne dokončí. Prijímacie skúšky pozostávajú z testu z biológie, chémie a fyziky, ale na ďalší deň čakajú uchádzačov ešte ústne pohovory. Špecialitou je, že sa prijímacie skúšky nekonajú v priestoroch fakulty, ako to je bežné na ostatných lekárskych fakultách, ale v budove Kongresového centra v Prahe. Už pri tejto udalosti je možné spoznať, že sa táto fakulta odlišuje od rôznych stereotypov na iných vysokých školách, pretože pred začatím skúšky prednesie krátku reč niektorý z prodekanov.

Všeobecné lekárstvo je najväčším študijným programom na fakulte a trvá 6 rokov. 3. lekárska fakulta sa vo viacerých veciach zásadne odlišuje od ostatných lekárskych fakúlt. Najvýraznejším rozdielom je reformovaný spôsob výuky, ktorá je zameraná najmä na praktické zručnosti, schopnosť logického uvažovania, tzv. jemné zručnosti a komunikačné zručnosti. Za všetko hovorí to, že na 3. LF sa študenti v 1. ročníku neučia anatómiu, ako na všetkých lekárskych fakultách.

RokPrihláseníPrijatí
20232 142313 (15 %)
20221 620266 (16 %)
20212 386383 (16 %)

Naposledy aktualizované 4. júla 2024

Termíny
  DOD
5. 1. 2024
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
13. 6. 2024 + 14.-17. 6. 2024
  Náhradný termín
27. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, 180 min na všetko
ústny pohovor: interpretácia odborného textu (15 min príprava) + otázky na všeobecný rozhľad (kontroverzné témy)
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
90 + 62 = 152
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie + 30 otázok z chémie + 30 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2024
Do ústnej časti 55, spolu 121
  2023
Do ústnej časti 55, spolu 119
  2022
Do ústnej časti 55, spolu 117
Bez prijímačiek
Áno, max 50 ľudí – priemer do 1,20 + súťaže + výuka češtiny
Modelovky
Nie
Staré testy
Na stránke z posledného roku

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského

Jesseniova lekárska fakulta je jednou zo štyroch lekárskych fakúlt (spolu s LF UJPŠ, LF UK a LF SZU) na Slovensku. V roku 1969 bola zriadená ako samostatná fakulta, ale spadá pod Univerzitu Komenského. Nachádza sa v Martine, čím si vyslúžila prvenstvo za lekársku fakultu v najmenšom meste nielen na Slovensku, ale aj v rámci celého Česka a Slovenska.

JLF ponúka možnosť štúdia všeobecného a zubného lekárstva v dĺžke štúdia 6 rokov. Každý rok sa tu hlási porovnateľne veľa uchádzačov ako do Košíc, ale v porovnaní s Košiciam ich prijmú polovičné množstvo. Práve nízky počet prijatých študentov robí z JLF školu s rodinnejšou atmosférou.

Dostať sa sem ale nie je vôbec ľahké. Na uchádzačov čaká okrem testu z biológie a chémie aj test všeobecných predpokladov. JLF je jediná lekárska fakulta na Slovenku a v Česku, kde sa prijímačky píšu kompletne len formou scio testov (na LF UK sa píše len test VŠP od scia). Tým pádom si testy môžete vyskúšať až 3-krát a do prijímačiek sa vám započíta najlepší dosiahnutý výsledok. Cenu prvého pokusu pokrýva poplatok za podanie prihlášky, ale za každý ďalší pokus si už musíte zaplatiť. Špeciálnym prípadom je zubné lekárstvo, kde je súčasťou prijímačiek okrem písomného testu aj skúška manuálnej zručnosti, ktorá vo väčšine prípadov rozhoduje o úspechu či neúspechu na prijímačkách.

PrihláseníPrijatí
RokVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvoVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvo
20221 184112203 (17 %)13 (12 %)
20211 114129195 (18 %)12 (9 %)
20191 783139245 (14 %)10 (7 %)

Naposledy aktualizované 5. júla 2024

Termíny
  DOD
2. 2. 2024
  Podanie prihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Prijímačky
23. 3. 2024 + 1. 5. 2024 + 25. 5. 2024
skúška manuálnej zručnosti - 22.- 26. 4. 2024
  Náhradný termín
nie je
Prihláška
Elektronicky; všeobecné lekárstvo: 70 €; zubné lekárstvo: 100 €
Bonifikácie
Áno – za vybrané súťaže + jazykové certifikáty + za priemer
Prijímačky
  Priebeh
Online/prezenčne
test všeobecných predpokladov = 85 minút, prestávka, biológia = 40 minút, prestávka, chémia = 40 minút
  Bodovanie
za správnu odpoveď 1 bod, za nesprávnu odpoveď mínus 1/3 bodu, za žiadnu odpoveď je 0 bodov
zubné lekárstvo: + test manuálnej zručnosti
  Max. bodov
113
zubné lekárstvo: 113 + 50 = 163
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 30 otázok z chémie + 66 otázok z testu všeobecných predpokladov
Hranica prijatia
  2024
Všeobecné lekárstvo: 84,0
  2024
Zubné lekárstvo: 132,4 (znížená z 133,5)
  2023
Všeobecné lekárstvo: 82,0 (znížená z 85,1)
  2023
Zubné lekárstvo: 112,4 (znížená z 119,2)
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Áno

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity je najmladšou lekárskou fakultou v celom Česku a Slovensku. Jej počiatky siahajú do roku 1993, kedy nastúpili do štúdia zdravotníckych odborov prví študenti. V roku 2010 začala nová éra rozvoja fakulty, keď Lekárska fakulta Ostravskej univerzity získala akreditáciu na odbor všeobecné lekárstvo a v tom istom roku do štúdia nastúpili prví študenti. Avšak akreditácia tohto odboru bola na vlastnú žiadosť univerzity pozastavená v roku 2020. Počas tejto doby došlo k výraznej modernizácii vo viacerých oblastiach, vďaka čomu bola akreditácia odboru všeobecné lekárstvo znova obnovená v apríli 2021. LF OU sa nachádza v treťom najväčšom meste Česka, čo sa rozlohy aj počtu obyvateľov týka.

Prijímačky na LF UPOL pozostávajú z testu z biológie, chémie a fyziky. Na uchádzačov nečakajú žiadne ústne pohovory. Treba si dať ale pozor na to, že na prijatie je nutné dosiahnuť z každého predmetu minimálne po 10 bodov a v súčte minimálne 45 bodov z 90 na odbor všeobecné lekárstvo. V prípade zubného lekárstva sa zvyšuje minimálny počet bodov z biológie na 15 a z chémia na 13 a v súčte je potrebných minimálne 50 bodov. Cesta prijatia však vedie len cez úspešné zvládnutie prijímačiek, pretože LF OU neumožňuje prijatie bez prijímačiek a ani nezohľadňuje žiadne bonifikácie. Odmenou za prijatie vám ale bude veľmi nízky počet študentov v ročníku – približne 140.

Na Lekárskej fakulte Ostravskej univerzity je možné študovať šesťročný odbor všeobecné lekárstvo, ďalšie lekárske odbory, a od roku 2023 LF OU ponúka aj odbor zubné lekárstvo. LF OU disponuje rozsiahlymi výukovými priestormi vybavenými najnovšom technikou, čo ju radí medzi najmodernejšie centrá vedy a výuky lekárskych odborov. Táto fakulta si zakladá na individuálnom prístupe pedagógov k študentom a začlenení praktickej výuky do študijného plánu od samotného začiatku štúdia.

PrihláseníPrijatí
RokVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvoVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvo
2023974375171 (18 %)20 (5 %)
2022680179 (26 %)
2021667256 (38 %)

Naposledy aktualizované 5. júla 2024

Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podanie prihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Prijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
  Náhradný termín
Prihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Elektronicky, biológia = 20 minút, chémia = 30 minút, fyzika = 30 minút
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
90
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie + 30 otázok z chémie + 30 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2024
Všeobecné lekárstvo: 62
  2024
Zubné lekárstvo: 75
  2023
Všeobecné lekárstvo: 67
  2023
Zubné lekárstvo: 66
  2022
Všeobecné lekárstvo: 59
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Lekárska fakulta v Hradci Králové, spolu s LFP, je lekárskou fakultou Univerzity Karlovej, ktoré ale nesídli v Prahe (v Prahe sa nachádzajú 1. LF, 2. LF a 3. LF). Bolo založená v roku 1945 spočiatku ako fakultná pobočka pražskej fakulty všeobecného lekárstva, neskôr sa ale stala samostatnou fakultou.

Fakulta sa nachádza v metropole Králohradeckého kraja, ale v porovnaní s ostatnými mestami, v ktorých sa nachádzajú lekárske fakulty, je Hradec Kralové najmenším v Českej republike a druhým najmenší v rámci Česka a Slovenska. Fakulta na prvý pohľad určite zaujme funkcionalistickou budovou, v ktorej sídli. Pôvodne táto budova mala slúžiť ako veliteľstvo armádneho zboru.

Na lekárskej fakulte v Hradci Královej je okrem všeobecného lekárstva možné študovať aj zubné lekárstvo spolu s ďalšími lekárskymi odbormi. Štúdium všeobecného lekárstva trvá 6 rokov a zubného 5. Na prijatie je potrebné prejsť prijímačkami, ktoré pozostávajú z testu z biológie, chémie, fyziky a somatológie. Špecialitou prijímačiek na LF HK je to, že sa za nesprávne odpovede body odpočítavajú a treba si dať pozor na to, aby človek neskončil v mínuse. Ďalšou zvláštnosťou je hodnotenie. Z každého predmetu sa zostaví samostatné poradie. Potom sa tieto poradia sčítajú a získa sa celkové poradie, kde najnižšia hodnota znamená najlepší výsledok.

V odbore všeobecné lekárstvo sa prvé 2 roky venuje dôraz na štúdium teoretických odborov a prvému kontaktu s nemocničným prostredím. Nasledujúce 2 roky sú zamerané na preklinické obory a niektoré klinické odbory, ktoré sa vyučujú najmä v 5. ročníku. Posledný ročník je zameraný najmä na prax.

PrihláseníPrijatí
RokVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvoVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvo
20231 125509340 (30 %)45 (9 %)
20221 008462433 (43 %)45 (10 %)
2021971414433 (45 %)68 (16 %)

Naposledy aktualizované 5. júla 2024

Termíny
  DOD
9. 12. 2023
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
10. 6. 2024
  Náhradný termín
Len výnimočne
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, 120 min na všetko
  Bodovanie
za správnu odpoveď 1 bod, za nesprávnu odpoveď mínus 0,25 bodu, za žiadnu odpoveď je 0 bodov
  Max. bodov
80
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna je len 1 z 5 možností
  Počet otázok
20 otázok z biológie + 20 otázok z chémie + 20 otázok z fyziky + 20 otázok zo somatológie
Hranica prijatia
  2024
Všeobecné lekárstvo: 171 (súčet poradí)
  2024
Zubné lekárstvo: 90 (súčet poradí)
  2022
Všeobecné lekárstvo: 30
  2022
Zubné lekárstvo: 48,25
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Na stránke z posledného roku

Lekárska fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

Lekárska fakulta v Plzni patrí taktiež pod Univerzitu Karlovu (spolu s 1. LF, 2. LF, 3. LF a LF HK). Bola založená krátko po druhej svetovej vojne, ale za ten čas vyrástla na modernú školu, ktorú s diplomom opustilo už takmer 10 000 lekárov.

LFP je pre svoju lokalizáciu na juhozápade Česka najvzdialenejšou lekárskou fakultou od slovenských hraníc. Ale aj napriek tomu by nemala byť lekárska fakulta v Plzni zabudnutá. Vyznačuje sa pokojným prostredím fakulty a, samozrejme, na svoje si prídu všetci milovníci dobrého piva.

Na lekárskej fakulte v Plzni je možné študovať všeobecné i zubné lekárstvo alebo ďalšie odbory lekárskeho zamerania. Študijný plán je podobný ako na väčšine lekárskych fakúlt. Prvé dva roky sa študenti učia základné lekárske predmety, ku ktorým sa v 3. a 4. ročníku pridajú preklinické odbory. Posledné 2 roky štúdia sa prednášajú klinické predmety, ale praktická výuka začína už v 3. ročníku. Štúdium všeobecného lekárstva trvá 6 rokov, zatiaľ čo zubné lekárstvo sa študuje 5 rokov.

Samotná lekárska fakulta o sebe vyhlasuje, že jej úmyslom nie je produkovať veľké množstvo absolventov, ale vyučiť profesionálne a morálne dobre pripravených lekárov vysokej kvality. To sa odráža v počte prijímaných študentov, ktorý je porovnateľný s 2. alebo 3. LF, ale na rozdiel od týchto pražských lekárskych fakúlt v Plzni na vás nečakajú žiadne ústne pohovory. Čaká na vás len klasický test z biológie, chémie a fyziky.

PrihláseníPrijatí
RokVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvoVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvo
20231 770915387 (22 %)72 (8 %)
20221 865841559 (30 %)85 (10 %)
20211 849855552 (30 %)84 (10 %)

Naposledy aktualizované 5. júla 2024

Termíny
  DOD
25. 1. 2023
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
12. 6. 2024
  Náhradný termín
28. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, 135 min na všetko
  Bodovanie
1 bod len za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
75
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
25 otázok z biológie + 25 otázok z chémie + 25 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2024
Všeobecné lekárstvo: 62
  2024
Zubné lekárstvo: 65
  2023
Všeobecné lekárstvo: 51
  2023
Zubné lekárstvo: 63 (znížená zo 65)
  2022
Všeobecné lekárstvo: 48 (znížená zo 49)
  2022
Zubné lekárstvo: 60 (znížená zo 64)
Bez prijímačiek
Áno, ale len na všeobecné lekárstvo – priemer do 1,20 + výuka češtiny
Modelovky
Áno
Staré testy
1 ukážkový na stránke

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lekárska fakulta Masarykovej univerzity sídli v druhom najväčšom českom meste, v Brne. Veľkú časť obyvateľov Brna tvoria študenti, a preto sa Brno právom pýši titulom najväčšie študentské mesto v Česku. Pre jeho blízku polohu k slovenským hraniciam, je zároveň aj najväčším mestom v Česku, čo sa počtu Slovákov týka. LF MU je zasa druhou najväčšou lekárskou fakultou v Česku, hneď po 1. LF UK.

Na lekárskej fakulte Masarykovej univerzity je možné študovať všeobecné lekárstvo s dĺžkou štúdia 6 rokov, ako aj zubné lekárstvo s dĺžkou štúdia 5 rokov. Okrem týchto nosných lekárskych odborov ponúka LF MU aj ďalšie veľmi zaujímavé odbory. Do Brna sa každoročne hlási najviac uchádzačov hneď po 1. LF a prijíma sa ich naozaj dosť - na všeobecné lekárstvo je to viac ako 400. Dostať sa na LF MU ale nepatrí k tým najľahším, pretože prijímacie testy z biológie, chémie a fyziky majú síce len jednu správnu odpoveď, ale vždy je možné zaškrtnúť možnosť „E”, čo znamená, že žiadna z uvedených možností nie je správna.

Odbor všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity sa výrazne neodlišuje od ostatných lekárskych fakúlt. Študijný plán zahŕňa najprv rozsiahle teoretické predmety, ktorých znalosti využijú študenti v preklinických predmetoch. Na záver štúdia nastúpia klinické predmety.

PrihláseníPrijatí
RokVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvoVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvo
20232 5711 040537 (21 %)69 (7 %)
20222 156978399 (19 %)83 (8 %)
20213 2211 278665 (21 %)78 (6 %)

Naposledy aktualizované 9. júla 2024

Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
14./15. 6. 2024
  Náhradný termín
Nie je
Prihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikácie
Áno – C1 z niektorých jazykov + za vybrané súťaže + za matematiku
Prijímačky
  Priebeh
Z každého predmetu samostatný test, 50 min na každý test, po každom teste je 15 minútová prestávka
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
120
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna môže byť 0/1 zo 4 možností
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 40 otázok z chémie + 40 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2024
Všeobecné lekárstvo: 80 ( znížená z 86)
  2024
Zubné lekárstvo: 95
  2023
Všeobecné lekárstvo: 74
  2023
Zubné lekárstvo: 88
  2022
Všeobecné lekárstvo: 72
  2022
Zubné lekárstvo: 88 (znížená z 89)
Bez prijímačiek
Áno, ak sa za bonifikácie získa 10 a viac bodov, alebo priemer do 1,10 + výuka češtiny
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave patrí spolu s LF UK k dvom lekárskym fakultám sídliacim v Bratislave, preto si na svoje prídu najmä milovníci veľkého a rušného mesta. Okrem týchto dvoch lekárskych fakúlt nájdeme na Slovenku aj LF UPJŠ v Košiciach a JLF v Martine. LF SZU je síce najmladšou lekárskou fakultou na Slovensku, avšak svojou činnosťou nadviazala na aktivity Slovenskej postgraduálnej akadémie, ktorá už od roku 1953 zabezpečuje postgraduálne vzdelávanie.

LF SZU sa predovšetkým zaoberá prípravou odborníkov v odboroch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. Štúdium každého z týchto odborov trvá 6 rokov. Odbor všeobecné lekárstvo je možné študovať už od roku 2006 a v roku 2013 sa pridal aj odbor zubné lekárstvo. Záujem o túto lekársku fakultu každý rok rastie, čo potvrdzuje zvyšujúci sa počet uchádzačov. Prijímacie skúšky pozostávajú, podobne ako na všetkých slovenských LF, z testu z biológie a chémie, a môže sa pri nich používať aj kalkulačka, rovnako tak aj na druhej bratislavskej LF. Na uchádzačov nečakajú žiadne ústne pohovory ani praktické skúšky.

Dôležitou zmenou týkajúcou sa prijímačiek od roku 2024 je zavedenie bonifikačných bodov za priemer. Touto formou je možné získať až 100 bodov, ktoré sa pripočítajú k bodom získaných z testov z biológie a chémie.

PrihláseníPrijatí
RokVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvoVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvo
202352121194 (18 %)22 (10 %)
202234315478 (23 %)22 (14 %)
202135216975 (21 %)24 (14 %)

Naposledy aktualizované 5. júla 2024

Termíny
  DOD
8. 2. 2024
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
od 10. 6. 2024
  Náhradný termín
20. 6. 2024
Prihláška
Vyplniť elektronicky a zaslať poštou – 70 €
Bonifikácie
Áno – 100/50 za priemer do 1,00/1,20
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, 150 min na všetko
  Bodovanie
4 body za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba)
  Max. bodov
640
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna môže byť 1 až 4 možnosti
  Počet otázok
80 otázok z biológie + 80 otázok z chémie
Hranica prijatia
  2024
Všeobecné lekárstvo: 635
  2024
Zubné lekárstvo: 682
  2023
Všeobecné lekárstvo: 609
  2023
Zubné lekárstvo: 633
  2022
Všeobecné lekárstvo: 593
  2022
Zubné lekárstvo: 628
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je súčasťou najstaršej univerzity založenej na území Slovenska. Spolu s LF UJPŠ, JLF a LF SZU patrí k štyrom lekárskym fakultám na Slovensku. LF UK sa nachádza v hlavnom meste Slovenska – v Bratislave, preto si na svoje prídu najmä milovníci veľkého a rušného mesta.

Na LF UK sa dá študovať všeobecné a zubné lekárstvo. Štúdium každého z tých odborov trvá 6 rokov. Do Bratislavy sa hlási najviac študentov spomedzi slovenských lekárskych fakúlt a aj najviac z nich úspešne zloží prijímacie skúšky. Tie pozostávajú z testu z biológie a chémie, ktoré tvorí samotná fakulta a môže sa pri nich používať aj kalkulačka. Novinkou od tohto roku je, že tretím prijímačkovým predmetom je test všeobecných študijných predpokladov (VŠP), ktorý zabezpečí firma scio. Na uchádzačov nečakajú žiadne ústne pohovory ani praktické skúšky, ale treba si dať pozor na odpočítavanie bodov za každú nesprávne označenú možnosť. Prijímačky dajú zabrať, pretože trvajú najdlhšie zo všetkých slovenských lekárskych fakúlt.

PrihláseníPrijatí
RokVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvoVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvo
20221 759430432 (25 %)59 (14 %)
20211 689416435 (26 %)59 (14 %)
20202 290570873 (38 %)93 (16 %)

Naposledy aktualizované 5. júla 2024

Termíny
  DOD
10. 11. 2023
  Podanie prihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Prijímačky
15./16. 6. 2024 + 23. 3. 2024 + 1. 5. 2024 + 25. 5. 2024
  Náhradný termín
19. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 95 €
Bonifikácie
Áno – za vybrané súťaže + za angličtinu
Prijímačky
  Priebeh
Biológia a chémia v jednom teste, prezenčne = 180 minút, online = 150 minút
VŠP = 85 minút
  Bodovanie
Biológia, chémia: 1 bod za každú správne označenú/neoznačenú možnosť, -1 bod a každú nesprávne označenú/neoznačenú možnosť max. 4 body a min. -4 bodov za jednu otázku
VŠP: za správnu odpoveď 1 bod, za nesprávnu odpoveď mínus 1/3 bodu, za žiadnu odpoveď je 0 bodov
  Max. bodov
959 (800 + 152 + 7)
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Biológia, chémia: správna môže byť 0 až 4 možnosti
VŠP: správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
100 otázok z biológie + 100 otázok z chémie + 66 otázok z testu všeobecných predpokladov
Hranica prijatia
  2024
Všeobecné lekárstvo: 688
  2024
Zubné lekárstvo: 837 (znížená zo 852)
  2023
Všeobecné lekárstvo: 600 (znížená zo 628)
  2023
Zubné lekárstvo: 772 (znížená zo 778)
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Len na VŠP

Lekárska fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je druhá najstaršia lekárska fakulta v Česku. Jej počiatky siahajú až do 16. storočia, čo ju radí hneď za Univerzitu Karlovu.

LF UPOL sídli v meste, ktoré nie je ani veľké, ani malé, ale zato s veľmi príjemnou atmosférou. V porovnaní s ostatnými mestami, v ktorých sa nachádzajú lekárske fakulty, patrí Olomouc k tým najmenším. Podľa štatistík študenti Olomouckej univerzity tvoria až jednu pätinu všetkých obyvateľov, čo Olomouc právom radí medzi typické študentské mestá.

Táto lekárska fakulta ponúka možnosť študovať šesťročný odbor všeobecné lekárstvo, päťročný odbor zubné lekárstvo, ako aj mnohé ďalšie lekárske odbory. Prijímačky na LF UPOL pozostávajú z testu z biológie, chémie a fyziky, a na uchádzačov nečakajú žiadne ústne pohovory. Prijímačky do Olomouca sú známe svojou jasnou formuláciou a zrozumiteľnosťou, a na rozdiel od iných lekárskych fakúlt tu ide o vedomosti a nie o„slovíčkárenie“. To dokazuje aj každoročne tretí najvyšší záujem študentov o štúdium na Univerzite Palackého v Olomouci. Drobnou nevýhodou je, že náhradný termín prijímačiek sa nevypisuje. Veľmi dôležité je ale vedieť, že z každého predmetu je potrebné dosiahnuť minimálne 10 bodov. Ak by sa vám to nepodarilo, žiaľ nemôžete byť prijatí, ani keby ste mali v súčte dostatok bodov na prijatie.

Koncept odboru všeobecné lekárstvo začína štúdiom teoretických predmetov počas prvých dvoch rokov štúdia, ktoré plynulo prechádzajú do predmetov preklinických v 3. a 4. ročníku. Druhá polovica štvrtého ročníka je začiatkom klinických predmetov, ktoré pokračujú až do konca štúdia.

PrihláseníPrijatí
RokVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvoVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvo
20232 2041 228550 (25 %)118 (10 %)
20221 8211 057536 (29 %)132 (12 %)
20211 9081 111496 (26 %)116 (10 %)

Naposledy aktualizované 5. júla 2024

Termíny
  DOD
27. 1. 2024
  Podanie prihlášky
1. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Prijímačky
11. 6. 2024
  Náhradný termín
Nie je
Prihláška
Elektronicky – 790 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, 60 min na všetko
  Bodovanie
Pri každej otázke je napísané, koľko odpovedí má byť správnych, za správnu odpoveď je 1 alebo 2 body, za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
75
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna môže byť 1 až 4 možnosti
  Počet otázok
20 otázok z biológie + 20 otázok z chémie + 20 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2024
Všeobecné lekárstvo: 56
  2024
Zubné lekárstvo: 65
  2023
Všeobecné lekárstvo: 52 (znížená z 59)
  2023
Zubné lekárstvo: 63 (znížená zo 64)
  2022
Všeobecné lekárstvo: 48 (znížená z 55)
  2022
Zubné lekárstvo: 58 (znížená zo 62)
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je druhou najväčšou lekárskou fakultou na Slovensku. Spolu s LF UK, JLF a LF SZU patrí k štyrom lekárskym fakultám na Slovensku. Nachádza sa v druhom najväčšom meste Slovenska – v Košiciach. Vďaka tomu je LF UPJŠ najvýchodnejšie lokalizovanou lekárskou fakultou na Slovensku. Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika začala s výučbou krátko po druhej svetovej vojne a odvtedy pripravila na svoje budúce povolanie viac ako 12 000 študentov.

Na LF UPJŠ je možné študovať všeobecné aj zubné lekárstvo. Oba odbory sa študujú 6 rokov. Každoročne prejaví záujem študovať v Košiciach viac ako 1500 študentov, z ktorých približne jedna tretina úspešne zvládne prijímačky pozostávajúce z testu z biológie a chémie. Na uchádzačov nečakajú žiadne ústne pohovory ani praktické skúšky, ale obzvlášť niektoré príklady dajú zabrať, pretože na prijímačkách nie je možné používať kalkulačku, čomu ale často nie sú prispôsobené číselné hodnoty. Treba si dať pozor na to, že na prijímačkách nie je možné opraviť odpoveď, ktorú označíte v odpoveďovom hárku.

PrihláseníPrijatí
RokVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvoVšeobecné lekárstvoZubné lekárstvo
20231 100337317 (29 %)60 (18 %)
20221 531380801 (52 %)93 (24 %)
20211 318363534 (41 %)77 (21 %)

Naposledy aktualizované 8. júla 2024

Termíny
  DOD
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
10. – 14. 6. 2024
  Náhradný termín
18. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 30 €
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, 150 min na všetko
  Bodovanie
1 bod za každú správne označenú/neoznačenú možnosť, max. 4 body a min. 0 bodov za jednu otázku
  Max. bodov
800
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna môže byť 0 až 4 možnosti
  Počet otázok
100 otázok z biológie + 100 otázok z chémie
Hranica prijatia
  2024
Všeobecné lekárstvo: 673 (znížená zo 702)
  2024
Zubné lekárstvo: 755 (znížená zo 763)
  2023
Všeobecné lekárstvo: 658 (znížená zo 692)
  2023
Zubné lekárstvo: 711 (znížená zo 739)
  2022
Všeobecné lekárstvo: 658 (znížená zo 698)
  2022
Zubné lekárstvo: 717 (znížená zo 735)
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz