Podmienky prijatia na LF UK v roku 2024

Premýšľate, že by ste chceli študovať medicínu na LF UK v Bratislave? Tak pozor! Univerzita Komenského zverejnili podmienky prijatia pre prijímačky v roku 2024. Ak čakáte, že podmienky budú rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch, mýlite sa. Pridá sa tretí prijímačkový predmet - test všeobecných študijných predpokladov a pribudnú aj bonifikačné body. Poďme sa na to spolu pozrieť 😊

Začneme zdražovaním:
🤑 Poplatok za podanie prihlášky (biológia a chémia) sa zvýši na 95 € (z pôvodných 80 €).
🤑 Cena za modelové otázky sa zvýši na 10 € za jednu knihu (z pôvodných 5 € za jednu knihu).

👉 Forma prijímačiek: Môžete si vybrať, či si test z biológie a chémie (v ktorom sa nič oproti minulým rokom nemení, to nie sú scio testy a stále otázky vychádzajú z modeloviek) napíšete online alebo prezenčne na fakulte.
Prezenčne: test trvá 3 hodiny
Online: test trvá 2,5 hodiny

👉 Test všeobecných študijných predpokladov:

 • Najzásadnejšou zmenou je, že okrem tradičných testov z biológie a chémie, sa pridá aj tretí prijímačkový predmet - test všeobecných študijných predpokladov (VŠP), ktorý zabezpečí firma SCIO.
 • VŠP môžete absolvovať online alebo prezenčne vo vybraných miestach na Slovensku.
 • Môžete absolvovať aj viac termínov VŠP, v takom prípade sa vám počíta najlepší dosiahnutý výsledok. Za každý termín VŠP sa ale platí poplatok minimálne 27 € (tento poplatok nie je súčasťou poplatku za podanie prihlášky).

🧠 Ako vyzerá test VŠP?

 • má 2 časti: Verbálna časť a Analytická časť
 • vo Verbálnej časti je 33 otázok a na vypracovanie máte 35 minút
 • úlohy v tejto časti sú zamerané na čítanie s porozumením, prácu s jazykom
 • v Analytickej časti je 33 otázok a na vypracovanie máte 50 minút
 • úlohy v tejto časti sú zamerané na prácu s grafmi, tabuľkami, logické uvažovanie a základné matematické znalosti (na úrovni základnej školy)
 • v oboch častiach je správna práve jedna možnosť zo 4 ponúknutých
 • za každú správnu odpoveď získate 1 bod, za každú nesprávnu odpoveď sa vám odpočíta 1/3 bodu

💯 Bonifikačné body: Sú to body, ktoré sa vám pripočítajú k bodom, ktoré získate z prijímačiek. Bonifikačné body sa dajú získať za:

 1. Predmetové olympiády/súťaže z predmetov biológia, chémia, fyzika, matematika, informatika, Turnaj mladých fyzikov, Medzinárodná olympiáda mladých vedcov.

Bodová bonifikácia 7 bodov: účasť v medzinárodnom kole
Bodová bonifikácia 5 bodov: umiestnenie do 10. miesta (vrátane) v celoštátnom kole
Bodová bonifikácia 3 body: umiestnenie do 3. miesta (vrátane) v krajskom kole

 1. Jazykový certifikát na úrovni C1/C2 z anglického jazyka.

Bodová bonifikácia 3 body

⚖️ Váhy jednotlivých predmetov:

 • Biológia 42 %
 • Chémia 42 %
 • VŠP 16 %

👀 Čo to v praxi znamená? Poďme si to ukázať na názornom príklade.

 • Zatiaľ čo tento rok bola hranica pred posunom 628 a týchto 628 bodov stačilo získať z chémie a biológie v ďalšom roku by ste pri nezmenenej hranici už potrebovali až 748 bodov z biológie a chémie v prípade, že by sa vám test VŠP vôbec nepodaril a mali by ste z neho percentil 0.
 • Ak by ste mali percentil z VŠP 30, aj tak by ste pri nezmenenej hranici na prijatie potrebovali z biológie a chémie mať 702 bodov.
 • A pri percentile 50 by bolo potrebné získať z biológie a chémie 672 bodov.

Z tohto jasne vyplýva, že testy všeobecných predpokladov vôbec netreba podceniť. Pretože pri horšom výsledku testu VŠP sa dramaticky zvýši počet bodov, ktoré je potom potrebné získať z testu biológie a chémie.

📢 Ale nič sa nebojte, na testy VŠP sa dá dobre pripraviť a pridali sme pre vás aj kurz prípravy na VŠP pre LF UK.

Všetky vyššie uvedené podmienky platia rovnako aj pre všeobecné aj pre zubné lekárstvo.

Držíme vám prsty v príprave a veríme, že vás táto zmena neodradí od štúdia medicíny 💪

22. septembra 2023

Súvisiace články

Podmienky prijatia na 1. LF v roku 2024

Tento rok sa prijímačky na 1. LF dočkajú viacerých zmien.

Podmienky prijatia na JLF v roku 2024

Čo sa zmení v prijímačkách na Jesseniovu lekársku fakultu v roku 2024 oproti roku 2023? Znížili sa bonifikačné body a zvýšil sa počet bodov za skúšku manuálnej zručnosti.

Odporúčaná literatúra podľa jednotlivých lekárskych fakúlt

Zoznam literatúry podľa odporúčania lekárskych fakúlt na jednom mieste

2. LF - Ústny pohovor

Našli ste si v prihláške na 2. LF postup do druhého kola prijímacích skúšok? Gratulujeme! Nasleduje ústny pohovor.

3. LF - Ústny pohovor

Zvládli ste úspešne testy z biológie, chémie a fyziky na 3. LF? Gratulujeme! Potom vás čaká ústny pohovor.

Všeobecné študijné predpoklady: Analytická časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť v Analytickej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.

Všeobecné študijné predpoklady: Verbálna časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť vo Verbálnej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.

Podmienky prijatia na JLF v roku 2023

Jesseniova lekárska fakulta výrazne zmenila podmienky prijatia oproti minulým rokom. Zmenil sa formát prijímačiek a pribudli bonifikačné body.