Prijatie na medicínu bez prijímačiek - aktualizované pre prijímačky 2023

Na medicínu sa dá dostať aj bez prijímačiek. Je ale nutné pre to splniť všetky podmienky uvedené pri danej lekárskej fakulte. Problémom je, že každá lekárska fakulta vyžaduje maturitu z českého jazyka alebo štúdium na českej strednej školy. Preto sa Slováci na všeobecné alebo zubné lekárstvo bez prijímačiek dostať nemôžu, okrem všeobecného lekárstva v Brne na základe bonifikačných bodov.

1. LF:
1️⃣výuka českého jazyka po celú dobu štúdia na strednej škole
2️⃣byť v maturitnom ročníku
3️⃣výučba predmetov biológia, chémia a fyzika aspoň 3 školské roky s dosiahnutím známok 1 alebo 2 z týchto predmetov
4️⃣priemer známok na konci 1., 2. a 3. ročníka a polročného vysvedčenia v 4. ročníku nesmie prekročiť 1,10
👩‍🎓Počet prijatých študentov bez prijímačiek nie je na 1. LF nijako obmedzený.

3.LF:
1️⃣byť v maturitnom ročníku českej školy
2️⃣výuka predmetov biológia, chémia a fyzika aspoň v jednom z posledných dvoch rokov s dosiahnutím známok 1 alebo 2 z týchto predmetov
3️⃣priemer známok na konci 1., 2. a 3. ročníka a polročného vysvedčenia v 4. ročníku nesmie prekročiť 1,20
4️⃣umiestnenie v súťaži do 3. miesta v krajskom kole (ďalšie alternatívy sú uvedené na stránkach školy)
👩‍🎓Počet prijatých študentov bez prijímačiek je najlepších 50, ktorí splnia všetky požiadavky.

LFP:
1️⃣výuka českého jazyka po celú dobu štúdia na strednej škole
2️⃣byť v maturitnom ročníku českej školy
3️⃣výuka predmetov biológia, chémia, fyzika a matematika počas všetkých 4 rokov
4️⃣priemer známok na konci 1., 2. a 3. ročníka a polročného vysvedčenia v 4. ročníku nesmie prekročiť 1,20
👩‍🎓Počet prijatých študentov bez prijímačiek nie je na LFP nijako obmedzený.

LF MU:
1️⃣byť v maturitnom ročníku českej školy
2️⃣výuka predmetov biológia, chémia a fyzika aspoň v jednom z posledných dvoch rokov s dosiahnutím známok 1 alebo 2 z týchto predmetov
3️⃣priemer známok na konci 1., 2. a 3. ročníka a polročného vysvedčenia v 4. ročníku nesmie prekročiť 1,10
👩‍🎓Počet prijatých študentov bez prijímačiek je najviac 150 z celkového počtu prijatých študentov.
Ak ale splníte podmienky na prijatie bez prijímačiek, ale z kapacitných dôvodov vás nepríjmu, pripočítajú vám aspoň 3 bonusové body.

ℹ️ Do Brna sa dá dostať bez prijímačiek aj pri získaní 10 bonifikačných bodov.

Bodifikačné body môžu získať aj slovenskí študenti a ak ich získajú 10, budú prijatí bez prijímačiek na všeobecné lekárstvo.

5. júna 2022

Súvisiace články

2. LF - Témy na ústny pohovor

Aké najčastejšie témy môžete očakávať na ústnom pohovore?

Podmienky prijatia na 1. LF v roku 2024

Tento rok sa prijímačky na 1. LF dočkajú viacerých zmien.

Podmienky prijatia na JLF v roku 2024

Čo sa zmení v prijímačkách na Jesseniovu lekársku fakultu v roku 2024 oproti roku 2023? Znížili sa bonifikačné body a zvýšil sa počet bodov za skúšku manuálnej zručnosti.

Podmienky prijatia na LF UK v roku 2024

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zmenila podmienky prijatia oproti minulým rokom. Pridal sa test všeobecných predpokladov a pribudli aj bonifikačné body.

Odporúčaná literatúra podľa jednotlivých lekárskych fakúlt

Zoznam literatúry podľa odporúčania lekárskych fakúlt na jednom mieste

2. LF - Ústny pohovor

Našli ste si v prihláške na 2. LF postup do druhého kola prijímacích skúšok? Gratulujeme! Nasleduje ústny pohovor.

3. LF - Ústny pohovor

Zvládli ste úspešne testy z biológie, chémie a fyziky na 3. LF? Gratulujeme! Potom vás čaká ústny pohovor.

Všeobecné študijné predpoklady: Analytická časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť v Analytickej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.