Bonifikačné body k prijímačkám na všeobecné a zubné lekárstvo - aktualizované pre prijímačky 2023

V predchádzajúcich príspevkoch sme sa venovali prijatiu bez prijímačiek. Dnes sa pozrieme na bonifikácie.

Čo sú bonifikačné body? Niektoré lekárske fakulty umožňujú získať bonusové body, ktoré sa potom pripočítajú k bodom získaným v prijímacích skúškach.

Na ktorých LF je možné získať bonifikácie? Zo všetkých lekárskych fakúlt na Slovensku a v Česku poskytujú možnosť získať bonusové body len 1. LF v Prahe a LF MU v Brne.

Za čo sa dajú získať bonifikačné body? 🤔

1. LF - Všeobecné lekárstvo:

 • Bonifikácia za matematiku: 20 bodov

  Bonifikáciu za matematiku je možné získať dvoma spôsobmi:

  1. úspešne zložiť skúšku Matematika rozširujúca (predtým pod názvom Matematika+) od organizácie CERMAT s výsledkom výborne alebo chválitebne
  2. byť klasifikovaný výbornechválitebne z matematiky podľa koncových vysvedčení za 1., 2., 3. ročník a v polroku v 4. ročníku a absolvovať výuku českého jazyka po celú dobu štúdia

Dátum dodania žiadosti o bonifikáciu býva do polovice mája.

1. LF - Zubné lekárstvo:
V prípade zubného lekárstva sú podmienky získania bonifikácie úplne rovnaké ako na všeobecné lekárstvo. Jediný rozdiel je, že je možné získať len 15 bodov.

LF MU - Všeobecné a Zubné lekárstvo:

 • Bonifikácia za jazykové certifikáty z angličtiny, nemčiny, francúzštiny a španielčiny: 3 – 6 bodov

 • Bonifikácia za umiestnenie v predmetovej olympiády z matematiky, fyziky, chémie alebo biológie: 4 – 10 bodov

 • Bonifikácia za umiestnenie v stredoškolskej odbornej činnosti v odboroch Matematika a štatistika, Fyzika, Chémia, Biológia, Zdravotníctvo, Ochrana a tvorba životného prostredia, Informatika: 4 – 10 bodov

 • Bonifikáciu za matematiku – úspešne zložiť skúšku Matematika+ (organizácia CERMAT) s výsledkom výborne alebo chválitebne: 4 / 3 body

 • Výsledok v AP („Advanced Placement“) skúšky (Centrum pre talentovanú mládež) z predmetu biológia, chémia, fyzika, matematika alebo štatistika na úrovni 4 alebo 5: 8 bodov

 • Splnenie podmienok na prijatie bez prijímačiek, ale z kapacitných dôvodov vás nepríjmu: 3 body

Dátum dodania žiadosti o bonifikáciu býva do konca februára.

Súčet počtu bonifikačných bodov, ktoré sa pripočíta k bodom z prijímačiek, je polovičný v prípade zubného lekárstva (zaokrúhlený nahor na celé číslo).

Ako vidíme, LF MU bonifikáciami naozaj nešetrila. Dobrou správou je, že sa bonifikačné body z rôznych kategórií sčítajú a vedia vám výrazne pomôcť k prijatiu.

Pokiaľ sa hlásite na iné LF, tak tam žiadne bonifikácie nie sú. O to viac budete na seba hrdí, keď sa vám podarí vašou tvrdou prípravou uspieť v prijímacích skúškach. Ak chcete výrazne zvýšiť svoje šance na prijatie, sme tu pre vás. Pomôžeme vám sa dostať na vašu vysnívanú lekársku fakultu. 🤗

24. júla 2022

Súvisiace články

2. LF - Témy na ústny pohovor

Aké najčastejšie témy môžete očakávať na ústnom pohovore?

Podmienky prijatia na 1. LF v roku 2024

Tento rok sa prijímačky na 1. LF dočkajú viacerých zmien.

Podmienky prijatia na JLF v roku 2024

Čo sa zmení v prijímačkách na Jesseniovu lekársku fakultu v roku 2024 oproti roku 2023? Znížili sa bonifikačné body a zvýšil sa počet bodov za skúšku manuálnej zručnosti.

Podmienky prijatia na LF UK v roku 2024

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zmenila podmienky prijatia oproti minulým rokom. Pridal sa test všeobecných predpokladov a pribudli aj bonifikačné body.

Odporúčaná literatúra podľa jednotlivých lekárskych fakúlt

Zoznam literatúry podľa odporúčania lekárskych fakúlt na jednom mieste

2. LF - Ústny pohovor

Našli ste si v prihláške na 2. LF postup do druhého kola prijímacích skúšok? Gratulujeme! Nasleduje ústny pohovor.

3. LF - Ústny pohovor

Zvládli ste úspešne testy z biológie, chémie a fyziky na 3. LF? Gratulujeme! Potom vás čaká ústny pohovor.

Všeobecné študijné predpoklady: Analytická časť

Typy otázok, s ktorými sa môžete stretnúť v Analytickej časti. A naše rady, ako ich efektívne vyriešiť.