Zdravotnícke záchranárstvo

Ak ste človekom, ktorý sa dokáže rýchlo prispôsobiť a konať v krízových a často premenlivých situáciách, štúdium Zdravotníckeho záchranárstva môže byť pre vás vhodným odborom.

Počas štúdia budete pripravení na poskytovanie špecifickej ošetrovateľskej starostlivosti v prednemocničných situáciách, intenzívnej lôžkovej starostlivosti a na urgentných príjmoch. Budete viesť zdravotnú dokumentáciu a komunikovať s pacientmi a ďalšími členmi zdravotníckeho tímu.

Štúdium zdravotníckeho záchranárstva vás tiež pripraví na povolanie praktickej sestry, ošetrovateľa, vodiča zdravotníckej dopravnej služby a sanitára.

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lekárska fakulta v najväčšom študentskom a najväčšom slovenskom meste v Česku.

Druhá najväčšia LF v ČR
Najväčšie študentské mesto v ČR
Najväčšie slovenské mesto v ČR
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
Na prijímačkách môže byť v teste možnosť „E” – žiadna z uvedených možností nie je správna
Možnosť prijatia bez prijímačiek
Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Najmladšia lekárska fakulta v celom Česku.

Najmladšia LF
Najmenší poplatok za podanie prihlášky
Žiadny ústny pohovor
Nie je náhradný termín prijímačiek
Ponúka aj zubné lekárstvo
Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lekárska fakulta v najväčšom študentskom a najväčšom slovenskom meste v Česku.

Druhá najväčšia LF v ČR
Najväčšie študentské mesto v ČR
Najväčšie slovenské mesto v ČR
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
Na prijímačkách môže byť v teste možnosť „E” – žiadna z uvedených možností nie je správna
Možnosť prijatia bez prijímačiek

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Odbor zdravotnícke záchranárstvo môžete študovať len na Lekárskej fakulte v Ostrave. Môžete si vybrať medzi prezenčnou formou, pri ktorej štúdium trvá tri roky a kombinovanou formou v dĺžke taktiež tri roky.

Bez ohľadu na zvolenú formu štúdia je nutné zvládnuť rovnaké prijímacie skúšky. Tie pozostávajú z písomného testu z biológie a fyziky a z každého predmetu je nutné splniť minimálny získaný počet bodov 6, aby sa vám výsledok rátal do celkového poradia. Okrem písomného testu vás čaká aj fyzická skúška, ktorá je zložená z behu na 1500 m, zhybov na hrazde a plávania na 100 m. Z každej disciplíny sa váš výkon prevedie na body podľa tabuľky a aby sa výsledok počítal do poradia, je nutné mať z každej disciplíny aspoň 1 bod.

Obsahom a požiadavkami na výstupné znalosti a schopnosti je kombinovaná forma štúdia totožná s prezenčnou formou. Priame vyučovanie v kombinovanej forme prebieha 1 až 2 krát týždenne v pracovné dni v doobedňajších a poobedňajších hodinách. Počas semestra je zaradený aj 3-dňový blok výučby, ktorý zasahuje aj do víkendu. Termíny priameho vyučovania sú oznámené v dostatočnom predstihu pred začiatkom každého semestra. Výučba sa prevažne koná v areáli Lekárskej fakulty a vo Fakultnej nemocnici Ostrava.

Nevyhnutnou súčasťou štúdia je absolvovanie odbornej praxe v rozsahu 1800 hodín. Prax sa začína od prvého ročníka po skončení teoretickej výučby vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.

Naposledy aktualizované 19. novembra 2023

Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podanie prihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Prijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
4./5. 2024
  Náhradný termín
Prihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Elektronicky, všetko v jednom teste, ? min na všetko
+ výkonnostný test
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
výkonnostný test - podľa tabuliek
  Max. bodov
90 = 60 + 30
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie + 30 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2023
Prezenčná forma: 50
  2022
Prezenčná forma: 48
  2023
Kombinovaná forma: 28
  2022
Kombinovaná forma: 25
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Zdravotnícke záchranárstvo je možné študovať len na dvoch lekárskych fakultách v Česku. Okrem LF v Brne je to aj LF v Ostrave. Štúdium v Brne prebieha len v prezenčnej forme a trvá tri roky. Po jeho absolvovaní máte možnosť pokračovať v magisterských odboroch v oblasti ošetrovateľstva alebo iných príbuzných odborov.

Tento odbor je jediný zo všetkých bakalárskych nelekárskych odborov v Brne, na ktorý sa robia aj praktické skúšky. Tie pozostávajú z troch disciplín (zhyby, Jacikov celostný motorický test, člnkový beh) a v každej je potrebné splniť stanovený limit. Pri jeho splnení získate plný počet bodov, ak limit náhodou nesplníte, z danej disciplíny máte nula bodov. Bez ohľadu sa výsledok fyzického testu absolvujete o pár týždňov aj písomné testy z biológie a fyziky.

Teoretické predmety sa nijako extra neodlišujú od bežných predmetov, ktoré musia absolvovať všetci študenti medicínskych odborov. Nevyhnete sa anatómii, fyziológii, biochémii, biofyzike a ani cudziemu jazyku.

Prax je organizovaná vo forme blokov, ktoré sa konajú ako počas semestrálnej výučby, tak aj počas prázdnin. Výnimkou je prvý ročník, kde prax prebieha kontinuálne. Od druhého ročníka vám bude umožnené vykonávať prax v zdravotníckom zariadení alebo v zdravotníckej záchrannej službe vo vašom mieste bydliska. Počas praxe vás budú sprevádzať akademickí pracovníci a školitelia. Okrem zdravotníckych zariadení sa tiež zoznámite s prácou členov hasičského záchranného zboru prostredníctvom stáže v školskom a výcvikovom stredisku Ministerstva vnútra Českej republiky so sídlom v Brne.

Naposledy aktualizované 4. novembra 2023

Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
20. 6. 2024
  Náhradný termín
Nie je
Prihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikácie
Áno – C1 z niektorých jazykov + za vybrané súťaže + za matematiku
Prijímačky
  Priebeh
Z každého predmetu samostatný test, 50 min na každý test, po každom teste je 15 minútová prestávka
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
výkonnostný test - za splnenie limitu
  Max. bodov
80 + 40 = 120
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna môže byť 0/1 zo 4 možností
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 40 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2023
73
  2022
77
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz