Ortoptika

Študijný odbor ortoptiky je zaujímavý obor zameraný na prácu s deťmi, najmä na problémy so škúlením a tupozrakosťou. Praktické uplatnenie ortoptikov je predovšetkým v ortoptických a očných ambulanciách, kde pracujete s optickými a oftalmologickými prístrojmi.

Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brne je v súčasnosti jediným pracoviskom v Českej republike, ktoré poskytuje vzdelanie ortoptistov. Títo odborníci sú schopní poskytnúť vysoko špecializovanú starostlivosť deťom s poruchou zraku. Pre správny výkon tohto povolania je potrebná dobrá zraková funkcia.

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lekárska fakulta v najväčšom študentskom a najväčšom slovenskom meste v Česku.

Druhá najväčšia LF v ČR
Najväčšie študentské mesto v ČR
Najväčšie slovenské mesto v ČR
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
Na prijímačkách môže byť v teste možnosť „E” – žiadna z uvedených možností nie je správna
Možnosť prijatia bez prijímačiek

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Ak premýšľate nad štúdium odboru ortoptika, máte len jedinú možnosť - zvoliť si Lekársku fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Pretože je to jediná fakulta, ktorá tento odbor zabezpečuje. Štúdium trvá 3 roky a prebieha len v prezenčnej forme. Po jeho absolvovaní získate titul bakalár a priamo nadväzujúci magisterský odbor LF MU neponúka.

Úspešnosť prijatia na tento odbor je veľmi vysoká. V roku 2022 dokonca prijali viac ako 50 % všetkých uchádzačov, ktorí sa dostavili na prijímačky. Tento fakt potvrdzuje aj najnižší potrebný bodový zisk na prijatie zo všetkých bakalárskych odborov na LF MU. Prijímacie testy ale nie sú odlišné od tých na iné bakalárske odbory a pozostávajú z testu z biológie a fyziky.

Priebeh štúdia zahŕňa prednášky, semináre a praktickú výuku. Počas štúdia získate všeobecné zdravotnícke vzdelanie a znalosti v oblastiach ortoptiky, pleoptiky, strabológie, optických korekčných pomôcok, oftalmológie, kontaktológie a ďalších príbuzných odborov.

Praktická výučba prebieha po celý čas štúdia na očných klinikách, očných ambulanciách, ortoptických a strabologických pracoviskách. Súčasťou výučby sú aj exkurzie na ďalšie odborné pracoviská, ktoré vám umožnia získať širší pohľad na ortoptickú prax a jej rôzne oblasti uplatnenia.

Naposledy aktualizované 4. novembra 2023

Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
20. 6. 2024
  Náhradný termín
Nie je
Prihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikácie
Áno – C1 z niektorých jazykov + za vybrané súťaže + za matematiku
Prijímačky
  Priebeh
Z každého predmetu samostatný test, 50 min na každý test, po každom teste je 15 minútová prestávka
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
80
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna môže byť 0/1 zo 4 možností
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 40 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2023
31
  2022
31
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz