Optika a optometria

Optika a optometria je zaujímavý bakalársky študijný odbor, ktorý kombinuje ako manuálne, tak duševné činnosti. Ako absolventi budete schopní vykonávať vyšetrovanie zrakových funkcií, meranie a diagnostiku refrakčných chýb oka, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus. Budete sa tiež špecializovať na aplikáciu kontaktných šošoviek a poskytovať pokyny ohľadom starostlivosti o ne. Absolvovaním tohto odboru získate teoretické a praktické znalosti, ktoré vám umožnia pracovať ako v odbore očnej optiky ako živnostníci, tak aj v nelekárskych zdravotníckych povolaniach v oblasti optometrie.

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lekárska fakulta v najväčšom študentskom a najväčšom slovenskom meste v Česku.

Druhá najväčšia LF v ČR
Najväčšie študentské mesto v ČR
Najväčšie slovenské mesto v ČR
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
Na prijímačkách môže byť v teste možnosť „E” – žiadna z uvedených možností nie je správna

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Odbor optika a optometria je možné študovať len na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Štúdium prebieha len v prezenčnej forme a trvá 3 roky. Po jeho absolvovaní máte možnosť pokračovať na nadväzujúci magisterský odbor Optometria taktiež na LF MU v Brne.

V porovnaní s ostatnými bakalárskymi odbormi v Brne, nie je o štúdium tohto odboru vysoký záujem. Dokumentuje to aj druhý najnižší počet uchádzačov o štúdium, ako aj druhá najnižšia bodová hranica na prijatie. Prijímacie skúšky ale pozostávajú z dvoch predmetov, z biológie a fyziky, s rovnakou náročnosťou ako na iné bakalárske odbory.

Štúdium optiky a optometrie kombinuje biologický a fyzikálny základ. Hlavná časť odboru sa zameriava na lekárske, biologické a optometrické predmety, ktoré zahŕňajú štúdium anatómie, fyziológie, farmakológie a oftalmológie. Súčasťou študijného programu sú aj základy ekonomiky a právnych predpisov. Študijný program tiež ponúka možnosť štúdia v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ alebo účasť na študentských projektoch a konferenciách.

Počas štúdia sa zoznámite s používaním optických prístrojov a získate zručnosti výroby optických pomôcok. Praktická výučba je vykonávaná po celú dobu štúdia na očných klinikách, očných ambulanciách, optometrických pracoviskách a očných optikách. Súčasťou výučby sú aj exkurzie do výrobní okuliarových šošoviek a kontaktných šošoviek, ktoré vám umožnia získať praktické skúsenosti.

Naposledy aktualizované 4. novembra 2023

Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
20. 6. 2024
  Náhradný termín
Nie je
Prihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikácie
Áno – C1 z niektorých jazykov + za vybrané súťaže + za matematiku
Prijímačky
  Priebeh
Z každého predmetu samostatný test, 50 min na každý test, po každom teste je 15 minútová prestávka
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
80
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna môže byť 0/1 zo 4 možností
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 40 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2023
35
  2022
40
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz