Ochrana a podpora zdravia

Tento program je zameraný na štúdium problematiky verejného zdravia s cieľom chrániť a zlepšovať zdravie obyvateľstva. Kombinuje v sebe informácie z prírodných vied a medicíny. Budete mať možnosť preskúmať rôzne aspekty a vplyvy, ktoré ovplyvňujú zdravie ľudí a zároveň sa naučíte ako ich opatrenia na jeho ochranu a podporu.

Ako absolventi sa môžete uplatniť v rôznych oblastiach. Napríklad môžete pracovať v krajských hygienických staniciach, v oblasti poradenstva a prevencie, hygieny a výživy, v nemocniciach (nemocničná hygiena, laboratóriá) alebo v Českej inšpekcii životného prostredia.

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Najmladšia lekárska fakulta v celom Česku.

Najmladšia LF
Najmenší poplatok za podanie prihlášky
Žiadny ústny pohovor
Nie je náhradný termín prijímačiek
Ponúka aj zubné lekárstvo

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Odbor Ochrana a podpora zdravia sa dá študovať len na Lekárskej fakulte v Ostrave. Žiadna iná lekárska fakulta na Slovensku a v Česku už tento odbor neponúka. Štúdium je nutné absolvovať len v prezenčnej forme a trvá tri roky.

Ako na všetky odbory na LF OU, aj na tento, je potrebné úspešne absolvovať prijímacie skúšky, ktoré pozostávajú z písomného testu z biológie a chémie. Netreba zabudnúť na minimálne bodové hranice, ktoré je nutné dosiahnuť z každého predmetu, aby sa váš výsledok počítal do celkového poradia. Tieto hranice sú po 6 bodov z každého predmetu.

Tento odbor má na LF OU už dlhú tradíciu a je možné ho študovať už od roku 2004. Jeho veľkou výhodou je nízky počet žiakov v ročníku, čo zaručuje osobný prístup učiteľov. Počas štúdia vás čaká veľa predmetov z hygieny, epidemiológie alebo psychológie, ktoré budú doplnené biológiou, histológiou alebo biochémiou. Pripravte sa aj na 15 týždňov povinnej praxe. Štúdium je po troch rokoch zakončené obhajobou bakalárskej práce a štátnou záverečnou skúškou.

Naposledy aktualizované 19. novembra 2023

Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podanie prihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Prijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
  Náhradný termín
Prihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Elektronicky, všetko v jednom teste, ? min na všetko
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
60
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie + 30 otázok z chémie
Hranica prijatia
  2023
19
  2022
15
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz