Fyzioterapia

Fyzioterapia je jedným z najdôležitejších aspektov rehabilitácie a sústreďuje sa najmä na diagnostiku a terapiu porúch pohybového aparátu. Úlohou fyzioterapeuta je pomôcť pri chorobách, bolestivých poruchách, zraneniach alebo vrodených vadách súvisiacich s pohybom.

Fyzioterapia zasahuje do všetkých klinických oblastí, ako sú ortopédia, neurológia, chirurgia, interné lekárstvo a ďalšie. Absolvovanie štúdia fyzioterapie umožní využiť vaše znalosti a zručnosti v oblasti liečebnej rehabilitácie v zdravotníctve, ale aj v oblasti športovej fyzioterapie.

Na Slovensku aj v Európskej únii je nedostatok fyzioterapeutov a čakacie lehoty na ich služby sú často veľmi dlhé. Keď k tomu pripočítame starnutie populácie, je vysoká pravdepodobnosť okamžitého uplatnenia. Ak máte záujem o zdravie, pohyb a pomáhanie ľuďom, fyzioterapia môže byť pre vás tou správnou voľbou.

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lekárska fakulta v najväčšom študentskom a najväčšom slovenskom meste v Česku.

Druhá najväčšia LF v ČR
Najväčšie študentské mesto v ČR
Najväčšie slovenské mesto v ČR
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
Na prijímačkách môže byť v teste možnosť „E” – žiadna z uvedených možností nie je správna
Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
LF v druhom najväčšom slovenskom meste
Druhá najväčšia LF na SK
Jediná LF na SK, kde sa podáva len elektronická prihláška
Najnižší poplatok za podanie prihlášky na SK
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
1. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Najstaršia a najväčšia lekárska fakulta v srdci Prahy.

Najstaršia LF v ČR
Najväčšia LF v ČR
Najdlhšie prijímačky
Najväčší počet záujemcov o štúdium
Žiadny ústny pohovor
Ako jediná z pražských LF ponúka aj zubné lekárstvo
2. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lekárska fakulta s rodinnou atmosférou priamo vo Fakultnej nemocnici Motol.

Sídli v najväčšej Fakultnej nemocnici v ČR
Silná tradícia detského lekárstva
LF s rodinnou atmosférou
Testy všeobecných predpokladov a ústny pohovor
3. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lekárska fakulta v Prahe s jedinečným štýlom výuky.

Najväčší lekársky areál v ČR
Rodinnejšia atmosféra
Jedinečný štýl výuky
Ústny pohovor

1. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Bakalárske štúdium fyzioterapie na 1. Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity trvá tri roky a je prezenčnou formou. Tento plnohodnotný vysokoškolský obor má v Českej republike dlhoročnú tradíciu. Po absolvovaní programu budete mať možnosť uplatniť vaše znalosti a praktické zručnosti nielen v krajinách Európskej únie, ale aj po celom svete. V rámci výučby sa študenti naučia zručnosti z rôznych oblastí medicíny, ako sú ortopédia, neurológia, chirurgia, interná a ďalšie klinické obory.

Klinické zázemie na Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe, s ktorou 1. LF úzko spolupracuje v oblasti výučby, ponúka študentom rozsiahle možnosti stretnúť sa počas výučby a praxe s pacientmi s rôznymi diagnózami. Vďaka nízkemu počtu študentov v ročníku sa práca odohráva v malých skupinách, čo vedie k dôkladnému ovládnutiu všetkých potrebných praktických zručností. Klinika rehabilitačného lekárstva na Albertovej ulici, kde sa uskutočňuje veľká časť výučby, je rešpektovaným rehabilitačným pracoviskom s unikátnym programom pre pacientov po poškodení mozgu.

Prijímacie skúšky pozostávajú len z testu z biológie. Nečakajú na vás žiadne fyzické skúšky.

Naposledy aktualizované 3. októbra 2023

Termíny
  DOD
6. 1. 2024
  Podanie prihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Prijímačky
10. 6. 2024
  Náhradný termín
20. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Áno – 5 bodov za matematiku alebo za vybrané súťaže
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, ? min na všetko
  Bodovanie
1 bod len za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
70
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna môže byť 1 až 4 možnosti
  Počet otázok
70 otázok z biológie
Hranica prijatia
  2023
67 (znížená z 81)
  2022
66
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

2. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Bakalárske štúdium Fyzioterapie na 2. Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity trvá 3 roky. Tento program nielen poskytuje prehľad o všetkých medicínskych oblastiach, ale tiež sa zameriava na ergoterapiu, sociálnu rehabilitáciu, telesné lekárstvo a ďalšie oblasti. Výuka prebieha v areáli Fakultnej nemocnice v Motole, kde máte priamy kontakt s klinickými odborníkmi a môžete si vyskúšať aj prácu s modernými prístrojmi. Dôraz sa kladie na tímovú spoluprácu a výchovu k interdisciplinárnej spolupráci s ďalšími odborníkmi v oblasti rehabilitácie a fyzikálnej medicíny, psychológie a logopédie.

Dostať sa na 2. LF nie je práve najľahšie, pretože okrem tradičného testu z biológie, chémie a fyziky čakajú uchádzačov aj testy všeobecných predpokladov. Na druhý deň je celý„trojboj“ zakončený ústnym pohovorom. Vlastne absolvujete takmer identické prijímacie skúšky ako uchádzači o odbor všeobecné lekárstvo, s tým rozdielom, že v teste máte len po 20 otázok z biológie, chémie a fyziky (oproti 25) a témy ústnych pohovorov sú iné, zamerané na fyzioterapiu. Zaujímavosťou je, že test všeobecných predpokladov býva veľmi často úplne rovnaký.

Ak už máte absolventský diplom bakalárskeho štúdia, môžete pokračovať v príslušnom magisterskom programe Aplikovanej fyzioterapie, ktorý sa tiež ponúka na 2. Lekárskej fakulte.

Naposledy aktualizované 5. októbra 2023

Termíny
  DOD
13. 1. 2024
  Podanie prihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Prijímačky
11. 6. 2024 + 12. 6. 2024
  Náhradný termín
27. 6. 2024 + 28. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, ? min na všetko -> test všeobecných predpokladov, ? min na test; ústny pohovor v iný deň
  Bodovanie
2 body len za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú; test všeobecných predpokladov: po 3 body za správnu odpoveď, za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
120 + 90 + 60 = 270
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna môže byť 1 až 4 možnosti; test všeobecných predpokladov: správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
20 otázok z biológie + 20 otázok z chémie + 20 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2023
181 (znížená z 186)
  2022
175 (znížená z 184)
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

3. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Pokiaľ premýšľate nad štúdiom fyzioterapie v Prahe, máte na výber zo všetkých troch lekárskych fakúlt, pretože tento odbor okrem 3. LF ponúka aj 1. LF a 2. LF. V ročníku vás na všetkých týchto troch fakultách čaká podobný počet študentov, ale zásadný rozdiel je v podobe prijímacích skúšok.

Aby ste sa dostali na 3. LF, musíte absolvovať prijímacie skúšky,„na priemer“ sa sem nedá dostať. Na túto lekársku fakultu je ťažšie sa dostať, ale zato, kto sa na 3. LF dostane, má takmer istotu, že štúdium úspešne dokončí. Prijímacie skúšky pozostávajú z testu z biológie a fyziky, ale na ďalší deň čakajú uchádzačov ešte ústne pohovory. Aspoň, že sa už nemusia skladať aj fyzické testy. Špecialitou je, že sa prijímacie skúšky nekonajú v priestoroch fakulty, ako to je bežné na ostatných lekárskych fakultách, ale v budove Kongresového centra v Prahe. Už pri tejto udalosti je možné spoznať, že sa táto fakulta odlišuje od rôznych stereotypov na iných vysokých školách, pretože pred začatím skúšky prednesie krátku reč niektorý z prodekanov.

V prvom ročníku štúdia absolvujete základne medicínske predmety, ako anatómia spojená s histológiou, biológia a genetika alebo biofyzika. Je potrebné si dať pozor, že aj napriek tomu, že na prijímacie skúšky nie je potrebná chémia, hneď v prvom ročníku vás čaká predmet lekárska chémia a biochémia. Prvý ročník je zakončený povinnou letnou praxou. V druhom a treťom ročníku postupne ubúda teoretických predmetov a stále viac k slovu sa dostávajú praktické predmety a praxe.

Naposledy aktualizované 30. októbra 2023

Termíny
  DOD
5. 1. 2024
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
13. 6. 2024 + 14. 6. 2024
  Náhradný termín
27. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, 120 min na všetko; ústny pohovor: interpretácia odborného textu (15 min príprava) + otázky na všeobecný rozhľad (kontroverzné témy)
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
60 + 62 = 122
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie + 30 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2022
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Na stránke z posledného roku

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Okrem troch pražských lekárskych fakúlt (1. LF, 2. LF a 3. LF) a LF UPJŠ je možné študovať odbor fyzioterapie aj na Lekárskej fakulte Ostravskej univerzity. V porovnaní s pražskými lekárskymi fakultami je v ročníku asi o tretinu menej študentov.

Počas trojročného prezenčného bakalárskeho štúdia absolvujete všeobecné predmety ako anatómia, fyziológia, patológia alebo biofyzika, ale aj úzko špecializované, ako sú napríklad biomechanika, kinezioterapia alebo ergoterapia. Praxe začínajú už hneď od prvého ročníka a je ich naozaj dosť, pretože spolu absolvujete viac ako 600 hodín praxí.

Aby ste ale tento odbor mohli študovať, musíte zvládnuť prijímacie skúšky, ktoré sú zložené z testu z biológie a fyziky. Treba si dať ale pozor na to, že na prijatie je nutné dosiahnuť z biológie 12 bodov a z fyziky 10 bodov, takže sa nedá spoliehať len na znalosť jedného predmetu. Okrem vedomostných testov na vás čaká aj praktická skúška, ktorá pozostáva z fyzického testu v troch disciplínach - beh na 1500 m, zhyby na hrazde a plávanie na 100 m. Výkon z každej disciplíny sa vám podľa tabuliek prepočíta na body a na úspešné prijatie je potrebné dosiahnuť z každej disciplíny minimálne 2 body.

Naposledy aktualizované 19. novembra 2023

Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podanie prihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Prijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024; 4./5. 2024
  Náhradný termín
Prihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Elektronicky, všetko v jednom teste, ? min na všetko; + výkonnostný test
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú; výkonnostný test - podľa tabuliek
  Max. bodov
90 = 60 + 30
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie + 30 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2023
60
  2022
57
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Odbor Fyzioterapia je možné študovať skoro na každej lekárskej fakulte na Slovensku a v Česku. Výnimkou nie je ani Lekárska fakulta v Brne, kde tento odbor trvá 3 roky a prebieha len v prezenčnej forme. Po jeho absolvovaní môžete pokračovať v nadväzujúcom dvojročnom magisterskom štúdiu s rovnakým názvom.

Na tento odbor sa nedá dostať bez prijímacích skúšok, ktoré pozostávajú zo všetkých troch predmetov - biológie, chémie a fyziky. Prakticky vás čakajú rovnaké prijímacie skúšky ako na všeobecné alebo zubné lekárstvo. Jediným rozdielom je nižšia náročnosť testov.

Počas trojročného štúdia sa stretnete so základnými medicínskymi predmetmi ako sú anatómia, biochémia, biofyzika, fyziológia alebo histológia, doplnenými o špecializované predmety, ktorými sú napríklad kineziológia, rehabilitácie alebo fyzikálna terapia. Bakalárske štúdium je zakončené vypracovaním bakalárskej práce, ktorá zahŕňa kazuistiku - popísanie fyzioterapeutického postupu u konkrétneho pacienta s určitou diagnózou.

Prax počas štúdia prebieha predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach v Brne, ako je Fakultná nemocnica Brno, Fakultná nemocnica u sv. Anny, Vojenská nemocnica alebo Nemocnica Milosrdných bratov. Praktická prax zahŕňa priamu komunikáciu a rehabilitáciu s chorými aj zdravými jedincami.

Naposledy aktualizované 4. novembra 2023

Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
20. 6. 2024
  Náhradný termín
Nie je
Prihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikácie
Áno – C1 z niektorých jazykov + za vybrané súťaže + za matematiku
Prijímačky
  Priebeh
Z každého predmetu samostatný test, 50 min na každý test, po každom teste je 15 minútová prestávka
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
120
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna môže byť 0/1 zo 4 možností
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 40 otázok z chémie + 40 otázok z fyziky
Hranica prijatia
  2023
81
  2022
79
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Jedinou lekárskou fakultou na Slovensku, na ktorej je možné súčasne študovať fyzioterapiu aj všeobecné lekárstvo je Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. LF UPJŠ ponúka trojročné bakalárske štúdium, ktoré je možné absolvovať len v prezenčnej forme.

Dostať sa na tento odbor nepatrí k tým najľahším, pretože musíte absolvovať prijímacie skúšky z biológie a chémie, ktoré sú náročnosťou rovnaké ako na všeobecné alebo zubné lekárstvo. Jediným rozdielom je, že vás nečaká po 100 otázok, ale len po 40 z každého predmetu. Ale aby ste vôbec túto časť mohli absolvovať, musíte úspešne zvládnuť fyzické testy. Fyzické testy sa konajú na konci mája (asi 2 týždne pred písomnou prijímacou skúškou) a pozostávajú z troch častí - gymnastická zostava, beh na 50 m a plávanie na 100 m. Z každej z týchto častí sa váš dosiahnutý výkon prepočíta podľa tabuľky na počet bodov. Ak sa vám nepodarí dosiahnuť spolu aspoň 20 bodov, nemôžete sa zúčastniť písomných testov.

Ak úspešne zvládnete celé prijímacie skúšky, môžete sa tešiť na veľmi nízky počet žiakov v ročníku (menej ako 20). Počas štúdia si postupne prejdete základnými medicínskymi predmetmi v prvom ročníku, ako anatómia, biológia a biofyzika, ale aj mnohými špecifickými predmetmi pre fyzioterapiu. V druhom a treťom ročníku sa postupne pridávajú ďalšie špecifické a praktické predmety. Súčasťou štúdia sú aj povinné odborné praxe, ktoré spolu trvajú 400 hodín.

Naposledy aktualizované 12. augusta 2023

Termíny
  DOD
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
10. – 14. 6. 2024 + 10. 5. 2024
  Náhradný termín
18. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 30 €
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, 50 min na všetko; + test pohybových schopností
  Bodovanie
4 body za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za každú nesprávne označenú možnosť mínus 1 bod; test pohybových schopností - podľa tabuliek
  Max. bodov
380 = 320 + 60
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna môže byť 1 až 4 možnosti
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 40 otázok z chémie + gymnastická zostava, beh 50 m, plávanie 100 m
Hranica prijatia
  2022
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz