Ergoterapia

Ergoterapia je odbor, ktorý sa zameriava na diagnostiku funkčných schopností človeka po ochorení, úraze alebo s vrodenou vadou. Ergoterapeut odporúča kompenzačné pomôcky a úpravy klientovho domáceho prostredia, aby bolo čo najjednoduchšie orientovať sa v bežnom živote. Cieľom ergoterapie je teda zvyšovať kvalitu života pacientov.

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Najmladšia lekárska fakulta v celom Česku.

Najmladšia LF
Najmenší poplatok za podanie prihlášky
Žiadny ústny pohovor
Nie je náhradný termín prijímačiek
Ponúka aj zubné lekárstvo
1. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Najstaršia a najväčšia lekárska fakulta v srdci Prahy.

Najstaršia LF v ČR
Najväčšia LF v ČR
Najväčší počet záujemcov o štúdium
Žiadny ústny pohovor
Ako jediná z pražských LF ponúka aj zubné lekárstvo
Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Najmladšia lekárska fakulta v celom Česku.

Najmladšia LF
Najmenší poplatok za podanie prihlášky
Žiadny ústny pohovor
Nie je náhradný termín prijímačiek
Ponúka aj zubné lekárstvo

1. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Ergoterapiu môžete študovať iba na dvoch lekárskych fakultách (okrem 1. lekárskej fakulty aj na Lekárskej fakulte v Ostrave). Na bakalárskej úrovni na 1. LF môžete absolvovať trojročné prezenčné štúdium ergoterapie. Po jeho dokončení získate bakalársky titul a budete môcť pracovať ako ergoterapeut napríklad v nemocniciach, rehabilitačných centrách, domovoch dôchodcov alebo v službách domácej starostlivosti.

Ak už máte bakalársky titul v oblasti ergoterapie a chcete sa ďalej špecializovať, môžete študovať nadväzujúci magisterský program Ergoterapie pre dospelých. Toto štúdium trvá dva roky a je v kombinovanej forme, čo znamená, že sa skladá z prezenčných a dištančných častí. Po jeho absolvovaní získate magisterský titul a budete mať možnosť pracovať na vyšších pozíciách v oblasti ergoterapie alebo sa špecializovať na určitú skupinu pacientov.

Súčasťou štúdia je aj mnoho praxe, takže sa môžete tešiť na veľa praktických cvičení a stáží v rôznych zdravotníckych zariadeniach. Aby ste sa na tento zaujímavý odbor dostali, musíte absolvovať prijímacie skúšky, ktoré pozostávajú len z testu z biológie. Nečaká na vás žiadna chémia, na ktorú môžete byť zvyknutý z prijímacích skúšok na všeobecné alebo zubné lekárstvo.

Naposledy aktualizované 3. októbra 2023

Termíny
  DOD
6. 1. 2024
  Podanie prihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Prijímačky
10. 6. 2024
  Náhradný termín
20. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, ? min na všetko
  Bodovanie
1 bod len za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
70
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna môže byť 1 až 4 možnosti
  Počet otázok
70 otázok z biológie
Hranica prijatia
  2023
36 (znížená z 42)
  2022
48
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity

Ergoterapiu môžete študovať iba na dvoch lekárskych fakultách v Českej republike (na Lekárskej fakulte v Ostrave a na 1. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe). Na LF OU si môžete zvoliť trojročný bakalársky program Ergoterapia, po ktorého úspešnom absolvovaní získate titul Bc.

Hneď od prvého ročníka sú okrem teoretických predmetov, ako ergoterapia, kinezioterapia alebo rehabilitačná propedeutika, súčasťou štúdia aj mnohé praktické cvičenia. V druhom ročníku na vás čakajú aj odborné stáže, ktoré patria medzi povinné predmety a v treťom ročníku je už väčšina predmetov praktických.

Špecialitou LF OU je, že na prijímacích skúškach na vás nečaká len ten z biológie (ako to je na 1. LF), ale aj test zo spoločenských vied. Tento test testuje váš základný prehľad takmer zo všetkých predmetov zo strednej školy. Treba si taktiež dať pozor na to, že je potrebné na úspešné prijatie dosiahnuť minimálny limit z každého predmetu, nie len mať celkovo dostatočný počet bodov.

Naposledy aktualizované 19. novembra 2023

Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podanie prihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Prijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
  Náhradný termín
Prihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Elektronicky, všetko v jednom teste, ? min na všetko
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
60
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie + 30 otázok spoločenskovedný test
Hranica prijatia
  2023
34
  2022
32
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz