Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je odbor, ktorý sa zameriava na prevenciu a liečbu ochorení zubov a ďasien. Práca dentálnych hygienikov spočíva aj v odstraňovaní zubného kameňa, koreňových povlakov a iných nečistôt z povrchu zubov a ďasien. Okrem toho sa venujú aj vyhodnocovaniu stavu ústnej dutiny a odporúčaniu vhodných spôsobov starostlivosti o zuby.

Ak sa rozhodnete pre štúdium dentálnej hygieny, môžete sa tešiť na perspektívnu kariéru. S narastajúcim povedomím o dôležitosti starostlivosti o zuby sa totiž zvyšuje aj dopyt po odborníkoch v tejto oblasti. Navyše, pracovné príležitosti pre dentálnych hygienikov sú rôzne - môžu pracovať v stomatologických klinikách, súkromných zubných ambulanciách, nemocniciach, ale aj v rámci verejného zdravotníctva.

Ak vás zaujíma zdravie a starostlivosť o zuby, ale nechcete byť zubárom, táto oblasť môže byť pre vás tou správnou voľbou.

3. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lekárska fakulta v Prahe s jedinečným štýlom výuky.

Najväčší lekársky areál v ČR
Rodinnejšia atmosféra
Jedinečný štýl výuky
Ústny pohovor
Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lekárska fakulta v najväčšom študentskom a najväčšom slovenskom meste v Česku.

Druhá najväčšia LF v ČR
Najväčšie študentské mesto v ČR
Najväčšie slovenské mesto v ČR
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
Na prijímačkách môže byť v teste možnosť „E” – žiadna z uvedených možností nie je správna

3. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Z fakúlt, ktoré ponúkajú aj všeobecné lekárstvo, je možné študovať odbor dentálna hygiena na 3. Lekárskej fakulte v Prahe (a LF MU v Brne). Tento odbor je možné študovať len v prezenčnej forme a trvá 3 roky. Po jeho absolvovaní získate titul bakalár.

O štúdium dentálnej hygieny na 3. LF je každoročne vysoký záujem, o čom svedčí aj nízka úspešnosť prijatia (okolo 10 %), ktorá sa približuje úspešnosti prijatia na zubné lekárstvo na väčšine lekárskych fakúlt. Zásadným rozdielom oproti iným odborom, ktoré ponúka 3. LF je to, že na prijímacích skúškach vás nečaká druhý deň žiadny ústny pohovor. Budete čeliť len písomnému testu z biológie a chémie.

Počas štúdia hneď v prvom ročníku zistíte, že študujete odbor, ktorý má viac spoločné so zubných lekárstvom ako inými bakalárskymi odbormi. Na úvod absolvujete predmety ako biológia alebo lekárska terminológia, ale aj psychológia a sociológia. Praxe rozhodne málo nebude, len v prvom ročníku je to celých 10 týždňov.

V druhom ročníku nastúpia odborné predmety, ako napríklad parodontológia a počet týždňov praxe sa zvýši až na 14. Tretí ročník je ukončený štátnou záverečnou skúškou z preventívnej stomatológie, parodontológie a orálnej hygieny a obhajobou bakalárskej práce.

Naposledy aktualizované 30. októbra 2023

Termíny
  DOD
5. 1. 2024
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
13. 6. 2024
  Náhradný termín
27. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Všetko v jednom teste, 120 min na všetko
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
60
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
30 otázok z biológie + 30 otázok z chémie
Hranica prijatia
  2022
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Nie
Staré testy
Na stránke z posledného roku

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Dentálnu hygienu je možné študovať aj na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Bakalárske štúdium prebieha len v prezenčnej forme a trvá 3 roky. Po jeho absolvovaní nenasleduje žiadny nadväzujúci magisterský odbor.

O štúdium dentálnej hygieny na LF MU je každoročne vysoký záujem, o čom svedčí to, že sa na tento odbor hlási najviac uchádzačov zo všetkých bakalárskych odborov. Rozdielom oproti prijímačkám na všeobecné lekárstvo je to, že musíte absolvovať len test z biológie a chémie (a nie z fyziky).

Počas štúdia absolvujete teoretické predmety ako anatómia, histológia, chémia a biochémia, ktoré sú povinné takmer pre všetky medicínske odbory. Nevyhnete sa ani cudziemu jazyku. Okrem štandardnej výučby je taktiež možné získať certifikáty pre prácu s vybranými hygienickými pomôckami, čo vám poskytuje ďalšiu pridanú hodnotu a odbornú špecializáciu.

Praktická výučba je zahrnutá aj do niektorých predmetov, ako je Orálna hygiena, Parodontológia, Zubné lekárstvo I. a II. alebo Preventívne zubné lekárstvo. Celkový počet hodín venovaných odbornej praktickej výučbe dosahuje vysoké číslo - 1691 hodín. V tomto počte sa skrýva aj prax v rozsahu 746 hodín. Tá začína už od prvého ročníka a je súčasťou všetkých šiestich semestrov štúdia. V prvých troch semestroch sa prax odohráva v odbornej učebni a na výukovej sále Stomatologickej kliniky. Vo štvrtom až šiestom semestri sa potom pracuje na vybraných pracoviskách, vrátane Fakultnej nemocnice pri sv. Anny v Brne. Súčasťou praxe sú aj dve trojtýždňové prázdninové praxe po prvom a druhom ročníku štúdia.

Naposledy aktualizované 4. novembra 2023

Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podanie prihlášky
do 29. 2. 2024
  Prijímačky
20. 6. 2024
  Náhradný termín
Nie je
Prihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikácie
Áno – C1 z niektorých jazykov + za vybrané súťaže + za matematiku
Prijímačky
  Priebeh
Z každého predmetu samostatný test, 50 min na každý test, po každom teste je 15 minútová prestávka
  Bodovanie
1 bod za správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
80
  Kalkulačka
Áno
  Systém testu
Správna môže byť 0/1 zo 4 možností
  Počet otázok
40 otázok z biológie + 40 otázok z chémie
Hranica prijatia
  2023
60
  2022
61
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz