Adiktológia

Adiktológia je odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou a liečbou súvisiacou s užívaním návykových látok a závislostným správaním. Štúdium adiktológie spája zdravotnícke, sociálne, právne a psychoterapeutické aspekty a umožňuje študentom porozumieť vplyvu návykových látok na ľudské zdravie.

Ak máte záujem o riešenie problémov v oblasti verejného a duševného zdravia spojených s užívaním návykových látok, farmakoterapiou alebo modernými technológiami, potom je štúdium adiktológie tou správnou voľbou.

1. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Najstaršia a najväčšia lekárska fakulta v srdci Prahy.

Najstaršia LF v ČR
Najväčšia LF v ČR
Najväčší počet záujemcov o štúdium
Žiadny ústny pohovor
Ako jediná z pražských LF ponúka aj zubné lekárstvo

1. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Štúdium adiktológie je jedinečným odborom, ktorý ponúka zo všetkých fakúlt na Slovensku a v Česku len 1. Lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe. Študenti majú počas štúdia možnosť pracovať so špičkovými odborníkmi, ktorí zastupujú najprestížnejšie klinické pracoviská. Okrem toho majú študenti možnosť absolvovať prax a stáže na najlepších pracoviskách v odbore po celej Českej republike.

Bakalárske štúdium trvá 3 roky a je v prezenčnej aj kombinovanej forme. Po absolvovaní tohto štúdia môžete pracovať v zdravotníckych aj sociálnych službách, byť terapeutom, koordinátorom protidrogového programu alebo poradcom v tejto problematike. Ak budete mať záujem, môžete pokračovať v magisterskom štúdiu. Toto štúdium trvá ďalšie dva roky a je len v prezenčnej forme.

Na prijímacích skúškach na vás nečaká žiadna chémia a ani fyzika, ale len 70 otázok z biológie a následne 50 otázok z adiktológie.

Naposledy aktualizované 3. októbra 2023

Termíny
  DOD
6. 1. 2024
  Podanie prihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Prijímačky
10. 6. 2024
  Náhradný termín
20. 6. 2024
Prihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
?
  Bodovanie
1 bod len za úplne správnu odpoveď (nič naviac, nič nechýba), za nesprávne odpovede sa body nestrhávajú
  Max. bodov
120
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Biológia: správna môže byť 1 až 4 možnosti
Adiktológia: správna je len 1 zo 4 možností
  Počet otázok
70 otázok z biológie + 50 otázok z adiktológie
Hranica prijatia
  2023
Prezenčná forma: 95 (znížená z 97)
  2022
Prezenčná forma: 99
  2023
Kombinovaná forma: 94 (znížená z 95)
  2022
Kombinovaná forma: 88
Bez prijímačiek
Nie
Modelovky
Áno
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chcem@namedicinu.sk
Messenger
Napíš nám

Tak načo ešte čakáš?

Prihlásiť sa na kurz