Zdravotné poistenie

Máme tri piliere sociálneho zabezpečenia:
👉 štátna sociálna podpora
👉 sociálna pomoc
👉 zdravotné poistenie

Toto poistenie slúži v prípade choroby, kedy si poistenec hradí potrebnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu stanovenom zákonom.

Existujú tri prístupy platenia zdravotného poistenia:
🇺🇸 Komerčný prístup – každý platí dobrovoľne sám za seba bez spoluúčasti štátu
🇬🇧 Financovanie z štátneho rozpočtu – prerozdeľovanie príjmov z daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie
🇨🇿 Všeobecné poistenie – ekonomicky aktívni obyvatelia hradia priamo (zdravotné poistenie) alebo cez iné dane (štátni poistenci) aj pacienti (spoluúčasť).

Všeobecné poistenie je povinné. Keby došlo k vylúčeniu časti občanov z procesu verejného zdravotného poistenia, mohlo by dôjsť k poklesu úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

🤰🏼Vďaka plateniu zdravotného poistenia máte bezplatnú záchrannú službu, preventívnu starostlivosť, odber tkanív, potraviny na zvláštne lekárske účely, starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom.…

➕Navyše môžete mať mnoho výhod, o ktorých mnoho ľudí nevie. Napríklad vám poisťovňa preplatí veci určené na dentálnu hygienu, potrebné zdravotnícke prístroje a tiež vám dajú veľa zliav na rôzne veci a aktivity, napríklad za preventívne prehliadky u lekárov (obvoďáci, gynekológovia a zubári), darovanie krvi či tehotenstvo.

🍴Navyše v mnohých poisťovniach si môžete nechať preplatiť jedlo, ktoré musíte jesť kvôli zdravotným problémom (bezlepkové aj bezlaktózové alternatívy), ktoré sú často oveľa drahšie než bežné potraviny.

4. júna 2022

Súvisiace články

CRISPR

Dnes sa pozrieme na jednu z ďalších tém, z ktorou sa môžete stretnúť na ústnom pohovore na 2. LF.