Prijatie na medicínu bez prijímačiek

Na medicínu sa dá dostať aj bez prijímačiek. Je ale nutné pre to splniť všetky podmienky uvedené pri danej lekárskej fakulte. Problémom je, že každá lekárska fakulta vyžaduje maturitu z českého jazyka alebo štúdium na českej strednej školy. Preto sa Slováci na všeobecné alebo zubné lekárstvo bez prijímačiek dostať nemôžu.

1. LF:
1️⃣výuka českého jazyka po celú dobu štúdia na strednej škole
2️⃣byť v maturitnom ročníku
3️⃣výučba predmetov biológia, chémia a fyzika aspoň 3 školské roky s dosiahnutím známok 1 alebo 2 z týchto predmetov
4️⃣priemer známok na konci 1., 2. a 3. ročníka a polročného vysvedčenia v 4. ročníku nesmie prekročiť 1,10
👩‍🎓Počet prijatých študentov bez prijímačiek nie je na 1. LF nijako obmedzený.

3.LF:
1️⃣byť v maturitnom ročníku českej školy
2️⃣výuka predmetov biológia, chémia a fyzika aspoň v jednom z posledných dvoch rokov s dosiahnutím známok 1 alebo 2 z týchto predmetov
3️⃣priemer známok na konci 1., 2. a 3. ročníka a polročného vysvedčenia v 4. ročníku nesmie prekročiť 1,20
4️⃣umiestnenie v súťaži do 3. miesta v krajskom kole (ďalšie alternatívy sú uvedené na stránkach školy)
👩‍🎓Počet prijatých študentov bez prijímačiek je najlepších 50, ktorí splnia všetky požiadavky.

LFP:
1️⃣výuka českého jazyka po celú dobu štúdia na strednej škole
2️⃣byť v maturitnom ročníku českej školy
3️⃣výuka predmetov biológia, chémia, fyzika a matematika počas všetkých 4 rokov
4️⃣priemer známok na konci 1., 2. a 3. ročníka a polročného vysvedčenia v 4. ročníku nesmie prekročiť 1,20
👩‍🎓Počet prijatých študentov bez prijímačiek nie je na LFP nijako obmedzený.

LF MU:
1️⃣byť v maturitnom ročníku českej školy
2️⃣výuka predmetov biológia, chémia a fyzika aspoň v jednom z posledných dvoch rokov s dosiahnutím známok 1 alebo 2 z týchto predmetov
3️⃣priemer známok na konci 1., 2. a 3. ročníka a polročného vysvedčenia v 4. ročníku nesmie prekročiť 1,10
👩‍🎓Počet prijatých študentov bez prijímačiek je najviac 150 z celkového počtu prijatých študentov.

ℹ️ Do Brna sa dá dostať bez prijímačiek aj pri získaní 10 bonifikačných bodov.
Bodifikačné body môžu získať aj slovenskí študenti.

5. júna 2022

Súvisiace články

Nevzali ma na vysokú. Čo teraz?

Aj keď máte pocit, že sa vám zrútil svet, nie je to tak.