Bonifikačné body k prijímačkám na všeobecné a zubné lekárstvo

V predchádzajúcich príspevkoch sme sa venovali prijatiu bez prijímačiek. Dnes sa pozrieme na bonifikácie.

Čo sú bonifikačné body? Niektoré lekárske fakulty umožňujú získať bonusové body, ktoré sa potom pripočítajú k bodom získaným v prijímacích skúškach.

Na ktorých LF je možné získať bonifikácie? Zo všetkých lekárskych fakúlt na Slovensku a v Česku poskytujú možnosť získať bonusové body len 1. LF v Prahe a LF MU v Brne.

Za čo sa dajú získať bonifikačné body? 🤔

1. LF - Všeobecné lekárstvo:

 • Bonifikácia za matematiku: 30 bodov

  Bonifikáciu za matematiku je možné získať dvoma spôsobmi:

  1. úspešne zložiť skúšku Matematika rozširujúca (predtým pod názvom Matematika+) od organizácie CERMAT s výsledkom výborne alebo chválitebne
  2. byť klasifikovaný výbornechválitebne z matematiky podľa koncových vysvedčení za 1., 2., 3. ročník a v polroku v 4. ročníku a absolvovať výuku českého jazyka po celú dobu štúdia
 • Bonifikácia za umiestnenie v krajskom kole (úspešný riešiteľ krajského kola) predmetovej olympiády z matematiky, fyziky, chémie alebo biológie: 30 bodov
  Túto bonifikáciu je možné získať za umiestnenie staré maximálne 4 roky k dátumu žiadosti o bonifikáciu. Bonifikácia sa priznáva iba raz aj v prípade opakovaného umiestnenia v rámci jedného predmetu alebo vo viacerých predmetoch.

Dátum dodania žiadosti o bonifikáciu býva do polovice mája.

1. LF - Zubné lekárstvo:
V prípade zubného lekárstva sú podmienky získania bonifikácie úplne rovnaké ako na všeobecné lekárstvo. Jediný rozdiel je, že je možné získať len po 15 bodov.

LF MU - Všeobecné a Zubné lekárstvo:

 • Bonifikácia za jazykové certifikáty z angličtiny, nemčiny, francúzštiny a španielčiny: 3 – 6 bodov
 • Bonifikácia za umiestnenie v predmetovej olympiády z matematiky, fyziky, chémie alebo biológie: 4 – 10 bodov
 • Bonifikácia za umiestnenie v stredoškolskej odbornej činnosti v odboroch Matematika a štatistika, Fyzika, Chémia, Biológia, Zdravotníctvo, Ochrana a tvorba životného prostredia, Informatika: 4 – 10 bodov
 • Bonifikáciu za matematiku – úspešne zložiť skúšku Matematika+ (organizácia CERMAT) s výsledkom výborne: 4 body
 • Výsledok v AP („Advanced Placement“) skúšky (Centrum pre talentovanú mládež) z predmetu biológia, chémia, fyzika, matematika alebo štatistika na úrovni 4 alebo 5: 8 bodov

Dátum dodania žiadosti o bonifikáciu býva do konca mája.

Ako vidíme, LF MU bonifikáciami naozaj nešetrila. Dobrou správou je, že sa bonifikačné body z rôznych kategórií sčítajú a vedia vám výrazne pomôcť k prijatiu.

Pokiaľ sa hlásite na iné LF, tak tam žiadne bonifikácie nie sú. O to viac budete na seba hrdí, keď sa vám podarí vašou tvrdou prípravou uspieť v prijímacích skúškach. Ak chcete výrazne zvýšiť svoje šance na prijatie, sme tu pre vás. Pomôžeme vám sa dostať na vašu vysnívanú lekársku fakultu. 🤗

24. júla 2022

Súvisiace články

Ako poraziť prokrastináciu?

Prokrastinacia je chronická tendencia odkladať plnenie povinností a úloh. Ale ako s tým prestať?

Prípravný kurz

Rozhodli ste sa, že chcete ísť na medicínu a stojíte pred otázkou, či to zvládnete sami alebo si vyberiete prípravný kurz?

Nevzali ma na vysokú. Čo teraz?

Aj keď máte pocit, že sa vám zrútil svet, nie je to tak.

Prijatie na medicínu bez prijímačiek

Dá sa dostať na medicínu bez prijímačiek? Áno, dá! Ale musíte študovať na českej škole.